Sesja dla Formatorek wszystkich etapów formacji 10-14 październik 2016 w Laskach

Zaproszenie Sióstr Formatorek wszystkich etapów formacji na sesję, która odbędzie się w Laskach k. Warszawy w dniach 10-14 października 2016r. Sesja będzie miała charakter wykładowo – warsztatowy dlatego prosimy, by zgłaszające się Siostry uczestniczyły w niej do końca. Program Formacji