Odbyła się sesja dla Sióstr posługujących w domach i instytucjach kościelnych

W dniach od 20 do 22 września 2022 roku odbyła się w Wyższym Seminarium Diecezjalnym w Częstochowie sesja formacja zatytułowana Wierzę w Kościół Chrystusowy. Jej celem było przybliżenie siostrom pracującym w instytucjach kościelnych i domach zakonnych tematyki zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego. Spotkanie, które zorganizowała Komisja Formacji Permanentnej przy Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, zgromadziło ponad 70 sióstr z różnych zgromadzeń z całej Polski.
Pierwsza, wprowadzająca w sesję Eucharystia miała miejsce w kaplicy przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze. Pozostałe Msze święte i konferencje odbywały się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

W poszczególnych dniach spotkanie prowadzili następujący prelegenci:
– o. Michał Legan OSSPE – Posłuszeństwo Kościołowi osób konsekrowanych
– ks. Kazimierz Stasiak SAC – Ikony biblijne wspólnoty zakonnej oraz Wprowadzenie w modlitwę adoracji
– s. Joanna Moś RSCJ – Dynamika rozwoju wspólnoty zakonnej
– ks. bp Jacek Kiciński – Wierzę w Kościół Chrystusowy. Wprowadzenie w tematykę roku duszpasterskiego.

Biskup Jacek Kiciński, który jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy KEP, był gościem ostatniego dnia sesji. Celebrował Eucharystię w intencji Kościoła i podczas wygłoszonych konferencji ukazywał uczestniczkom istotę wspólnoty ochrzczonych, którą jest sam Jezus Chrystus.

Cieszymy się ze wspólnego spotkania i jesteśmy wdzięczne za usłyszane treści. Ufamy, że zaowocują one w życiu każdej z nas i przełożą się na nasze świadectwo wiary i miłości wobec Kościoła.