Sesja formacyjna dla Sióstr Formatorek w Gnieźnie

W dniach 14-18 października 2021 w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie miała miejsce sesja formacyjna dla sióstr formatorek. Wzięło w niej udział 52 siostry z 29 zgromadzeń.

Tematyka spotkania nawiązywała do ślubu ubóstwa „Chrystus, który ubóstwem swoim ubogaca”. Prelegentami sesji byli: o. Tomasz Ortmann SJ i ks. Wojciech Rzeszowski. Ojciec Ortmann podjął temat „Ubóstwo w świetle Biblii oraz ubóstwo we współczesnym nauczaniu Kościoła”. Natomiast ks. Wojciech Rzeszowski mówił o „Przygotowaniu do przeżywania ślubu ubóstwa w kontekście uwarunkowań współczesnego świata ludzi młodych – szanse i zagrożenia”.

Sobotni dzień skupienia poprowadził ks. Piotr Ślęczka, Salwatorianin, w rytmie Lectio Dvina. Towarzyszyły nam treści 2 i 3 rozdziału Księgi  Rut: „Od serca niewolnicy do serca oblubienicy”.

W niedzielę siostry uczestniczyły w warsztatach Bibliodramy, opartej o fragment z Ewangelii według św. Marka o ubogiej wdowie.