Zebranie plenarne KEP zatwierdziło skład Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Podczas odbywającego się w Warszawie 378. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został w dniu 13 marca zatwierdzony nowy skład Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jak wiadomo od roku przewodniczącym Komisji jest O. Bp Jacek Kiciński CMF, obecnie zatwierdzono jej członków i konsultorów na 5-letnią kadencję.

 

Członkowie:

Bp Łukasz Buzun

Bp Antoni Pacyfik Dydycz

Bp Romuald Kamiński

Bp Damian Muskus

Bp Rudolf Pierskała

Bp Józef Szamocki

Konsultorzy:

Elwira Fertacz OKB

Ks. Bogdan Giemza SDS

Br. Izaak Kapała OSB

O. Wiesław Kiwior OCD

O. Kazimierz Malinowski OFMConv (sekretarz Komisji)

Ks. Arkadiusz Okroj

S. Jolanta Olech USJK

Ks. Czesław Parzyszek SAC

M. Maksymilia Pliszka SBDNP

Ks. Tomasz Rusiecki

O. Janusz Sok CSsR

M. Weronika Sowulewska OSBCam

S. Danuta Wróbel SNMPN