Kapituła generalna pallotynek obraduje w Rzymie

W rzymskim kościele Najświętszego Zbawiciela na Fali (SS. Salvatore in Onda) rozpoczęła się 22 czerwca XX kapituła generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Mszy św. otwierającej obrady, podczas której proszono o światło Ducha Świętego dla uczestniczek, przewodniczył ks. Jacob Nampudakam – przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

W czasie liturgii odczytano przesłanie Franciszka, w którym zapewnia on siostry o swej duchowej bliskości i modlitwie podczas kapituły i zachęca je „do pogłębienia więzi przyjaźni i wspólnoty między sobą, abyście jeszcze bardziej zjednoczyły się w służbie społeczeństwu i Kościołowi, zwłaszcza wobec biednych, pomijanych i najbardziej potrzebujących”. Na początku Eucharystii przełożona generalna pallotynek s. Izabela Świerad przywitała wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza 30 sióstr przybyłych z 18 krajów, które w dniach do 14 lipca będą obradować pod hasłem „Przebudź się! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości w świecie!”. Uczestniczki kapituły będą zastanawiać się, jak lepiej w krajach, w których szerzą charyzmat założyciela, św. Wincentego Pallottiego, ożywiać wiarę, umacniać nadzieję, rozpalać miłości i jednoczyć wszystkich w Chrystusie. Pragną podzielić się myślami o tym, jak przekazywać swój charyzmat w dzisiejszym świecie i jak podejmować wyzwania apostolskie, aby uczynić to życie lepszym. Kapituła wybierze również na sześcioletnią kadencję nową Radę Generalną zgromadzenia.

Św. Wincenty Pallotti, wzywając apostolsko nastawione kobiety do współpracy w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, zaangażował je do prowadzenia w Rzymie ośrodka dla dziewcząt osieroconych wskutek epidemii, która szalała w roku 1837. Z czasem owe kobiety zapragnęły utworzyć wspólnotę, która będzie wiodła życie w oparciu o pewne zasady. Niejako wymogły to na Pallottim i w ten sposób uformowała się pierwsza społeczność pallotynek rzymskich. Jako datę przybycia pallotynek misjonarek na polską ziemię przyjmuje się 2 lutego 1934 dzięki ks. Alojzemu Majewskiemu, pallotynowi, misjonarzowi z Kamerunu, który 27 lat wcześniej przeszczepił do Polski Stowarzyszenie Księży. Obecnie Polska Prowincja sióstr liczy około 300 członkiń; pracują one w 24 placówkach w kraju oraz za granicą: na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, we Francji, Włoszech i w Kamerunie.

o. ak (KAI) / Rzym