Papież w Armenii

Pod hasłem „Wizyta w pierwszym kraju chrześcijańskim” Franciszek w dniach 24-26 czerwca złoży wizytę duszpasterską w Armenii, w czasie której odwiedzi Eczmiadzyn, Erywań, Giumri i Chor Wirap. Ta czternasta zagraniczna podróż apostolska papieża stanowi pierwszy etap jego wyprawy do krajów kaukaskich: od 30 września do 2 października Ojciec Święty odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan.

Program wizyty apostolskiej Franciszka w Armenii

Dossier

Franciszek jedzie do Armenii

Piątek, 24 czerwca

Franciszek wyruszył do Armenii

Papież przybył do Armenii

Franciszek w Eczmiadzynie: świat potrzebuje świadectwa miłości chrześcijańskiej

Franciszek spotkał się z prezydentem i władzami Armenii

Franciszek w Armenii – dzień pierwszy

Sobota, 25 czerwca

Franciszek odprawił dla Ormian katolików Mszę św. w Giumri

Franciszek do ormiańskich katolików: o pamięci, wierze, miłości miłosiernej

Armenia: Franciszek podziękował Ormianom katolikom za pomoc potrzebującym

Franciszek podarował Gareginowi II mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem

Papież udał się na obiad do klasztoru sióstr Niepokalanego Poczęcia

Papież odwiedził dwie katedry w Giumri

Katolikos Garegin II wzywa chrześcijan do współpracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

Franciszek i Garegin II modlili się o pokój w Armenii i na świecie

Franciszek na spotkaniu ekumenicznym: Ormianie posłańcami tęsknoty za jednością

Franciszek w Armenii – dzień drugi

Niedziela, 26 czerwca

Papież spotkał się z biskupami i duchownymi Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego

Franciszek na Eucharystii ormiańskiej: idźmy za Bożym wezwaniem do pełnej komunii

Papież wziął udział w Boskiej Liturgii Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego

Franciszek i Garegin II: miliony ludzi potrzebują chleba a nie broni

Wspólna Deklaracja papieża Franciszka i katolikosa Garegina II

Papież i katolikos modlili się w Chor Wirap

Franciszek zakończył pielgrzymkę do Armenii

Wiadomości

Ks. F. Lombardi podkreślił wielość i różnorodność wspólnych gestów papieża i katolikosa

Ankara krytykuje słowa papieża o ludobójstwie Ormian

Ks. F. Lombardi: papież użył słowa „ludobójstwo”, aby uzdrowić, a nie aby rozdrapywać rany

Prośba Ormian do papieża o większy dostęp Tajnego Archiwum Watykańskiego

Ks. A. Ayvazin: papież spotka się w Armenii z potomkami ofiar ludobójstwa

Franciszek do Ormian: chcę zaczerpnąć z waszej mądrości i wiary

Papież spotka się z potomkami prześladowanych w Imperium Osmańskim

Ks. Lombardi: w Armenii nie przewiduje się wspólnej deklaracji

Czy wizyta papieża pomoże w rozwiązaniu konfliktów?

Za KAI