Nowa Rada UCESM i Przesłanie

W ubiegłą sobotę, 24 marca zakończyło się XV Zebranie Plenarne Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych, w którym uczestniczyły M. Leticja Niemczura, jako Przewodnicząca naszej Konferencji i M. Danuta Wróbel, radna ustępującej Rady Wykonawczej UCESMu.  W czasie Zebrania została wybrana nowa Rada Wykonawcza, która będzie kierowała Unią w czasie następnych czterech lat. Do Rady weszli:rada-ucesm_2012

P. Giovanni PERAGINE, Albania – przewodniczący
S. Viviana BALLARIN, Italia -wiceprzewodnicząca
P. Mariano Sedano Sierra, Rosja -członek rady
S. Ivanka Mihaljevic, Bośnia i Hercegowina – członek rady

Uczestnicy Zebrania Plenarnego wystosowali do  zakonników i zakonnic w Europie przesłanie, zatytułowane Głos przyszłości, którego tekst zamieszczamy:

Przesłanie

  1. My, uczestnicy XV Zebrania Plenarnego UCESM – Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych, pochodzący z 27 krajów, spotkaliśmy się w Lourdes, we Francji, w dniach 19–24 marca 2012 roku. Podczas naszego zebrania rozważaliśmy temat: Zakonnice i zakonnicy w Europie. Życie jako powołanie. Akceptujemy i popieramy niniejsze przesłanie, które zostało zredagowane przez przedstawicieli młodych osób konsekrowanych, których zaprosiliśmy do udziału w naszym spotkaniu. W tych dniach poruszyły nas głęboko żywa obecność Maryi w Jej Sanktuarium w Lourdes i przykład życia świętej Bernadety. Odkryliśmy również inspirację dla naszego życia konsekrowanego w dzisiejszej Europie, płynącą z powołania proroka Jeremiasza.
  2. Pan skierował do mnie następujące słowo (Jr 1,4). Nasze życie jest głęboko zakorzenione w Słowie Boga, ponieważ to On jest fundamentem naszego powołania jako zakonnic i zakonników. My, uczniowie Jezusa Chrystusa, wciąż doświadczamy tego żywego Słowa przez osobistą relację z Nim. Jesteśmy przekonani, że Bóg wzywa nas do troski o to, by nasza miłość była żywa.
  3. Znałem cię… konsekrowałem cię… ustanowiłem cię prorokiem… (Jr 1,5). Tak jak kiedyś usłyszeliśmy to Boże wezwanie, tak słyszymy je dziś na nowo. Każde ludzkie życie jest powołaniem: jako zakonnice i zakonnicy odczytujemy w nim wezwanie do życia w braterskiej komunii i w solidarności z innymi.
  4. Nie mów „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę (Jr 1,7). W obecnej złożonej rzeczywistości czasem czujemy się zniechęceni i niezdolni do mówienia o Bogu… Czasem ogarnia nas zwątpienie i pytamy, czy życie zakonne ma jeszcze sens dla młodych ludzi we współczesnej Europie. Jednocześnie w naszej kruchości, w naszym ubóstwie Bóg wzywa nas, tak jak proroka Jeremiasza: Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę… W świecie doświadczanym cierpieniem nasze zgromadzenia i instytuty są powołane do tego, by być szczególnymi miejscami solidarności i zaufania, gdzie różne pokolenia braci i sióstr czują się współodpowiedzialne za czas obecny i za przyszłość.
  5. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić (Jr 1,8). Jesteśmy świadomi, że istnieje kryzys wiary i powołań, ale nie tracimy ducha. Zmartwychwstały Pan jest z nami! Świadomość Jego miłosiernej miłości napełnia nas radością i odwagą. Mamy tak wiele darów, którymi możemy się podzielić z ludźmi w Europie. Wierzymy, że to właśnie dziś jest naszym „kairos” – czasem nadziei na miarę zawierzenia naszego życia Jezusowi.
  6. Daję ci dzisiaj władzę nad narodami… byś budował i sadził (Jr 1,10).Pochodzimy z wielu narodów, powołani do tego, by być świadkami obecności Pana. Sadzimy i budujemy; mamy udział w tworzeniu nowego świata. Współdzielimy misję Chrystusa, który obiecał, że uczyni wszystko nowe (por. Ap 21,5).
  7. Pan skierował do mnie następujące słowa: „Co widzisz?” (Jr 1,11.13). Widzimy rzeczywistość tego świata, potrzebującego Bożej miłości: ludzi, którym należy przywrócić godność; ludzi, których stopy trzeba obmyć; ludzi, których pragnienie należy ugasić. Czujemy, że Duch Święty działa w naszych sercach przez nadzieję i radość, których nam dzisiaj udziela. Widzimy nowe horyzonty, które zachęcają nas do kontynuowania pielgrzymki wiary ku nowej ewangelizacji, ramię w ramię z Bogiem i z wszystkimi ludźmi dobrej woli.