PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2012/2013

ROK WIARY

Ikona: Samarytanka przy studni-Spotkanie z Osobą Jezusa

Październik: DROGA WIARY – owoc łaski i współpracy człowieka, jako dar i zadanie

      Treść: historia moich  osobistych spotkań z Jezusem oraz historia wiary mojej wspólnoty/ Zgromadzenia
      Celebracja:  wdzięczność
      Świadectwo wiary:  osobiste i wspólnotowe

Listopad: WYZNANIE WIARY W BOGA OJCA

Treść: otwarcie się na miłość Boga, mój obraz Boga jako „Abba”
    Celebracja: wdzięczność za dar życia, dziecięctwo Boże, odnowienie przymierza chrztu świętego
    Świadectwo: troska o życie w każdej jego formie

Grudzień: WYZNANIE WIARY W JEZUSA CHRYSTUSA

Treść: Spotkanie z Jezusem- Słowem Ojca
   Celebracja: Intronizacja Pisma świętego
   Świadectwo: Życie i dzielenie się Słowem Bożym, radość wiary

Styczeń: WCIELENIE SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA

Treść: Spotkanie z Jezusem w Jego Człowieczeństwie
    Celebracja: Adoracja przy żłóbku
   Świadectwo: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych…” – miłość bliźniego, miłosierdzie

LUTY: MISTERIUM ZBAWIENIA

Treść: Spotkanie z cierpiącym Jezusem –misterium Jego męki
    Celebracja: Odnowienie/pogłębienie sakramentu pokuty
    Świadectwo: Nawrócenie osobiste

MARZEC: DROGA ZBAWIENIA ŚWIATA

Treść: Spotkanie z Jezusem w tajemnicy krzyżaoddanie/wydanie za innych
    Celebracja: Droga krzyżowa
    Świadectwo: Uczestniczenie w cierpieniach Jezusa jako wstęp do radości i nadziei, którym przewodzi wiara

KWIECIEŃ: ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS ŻYJE Z NAMI

Treść: Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, wiara w stałą i żywą obecność Jezusa w Eucharystii
    Celebracja: Eucharystia
    Świadectwo: Adoracja Najświętszego Sakramentu

MAJ: WYZNANIE WIARY W DUCHA ŚWIĘTEGO

Treść: Duch Święty – dar Boży. Maryja Oblubienica Ducha Świętego
    Celebracja: Odnowienie sakramentu bierzmowania
    Świadectwo: Świadectwo świętych i założycieli  jako dany nam wzór uległości Duchowi Świętemu

CZERWIEC: DUCH ŚWIĘTY PROWADZI KOŚCIÓŁ

Treść: Nowa pięćdziesiątnica – cuda Boże w naszym codziennym życiu
    Celebracja: Wdzięczność za powołanie i charyzmat
    Świadectwo: Posłanie/ misyjność, entuzjazm w przekazywaniu wiary

Literatura:

  • Pismo święte
  • Dokumenty Soborowe
  • Katechizm Kościoła Katolickiego, Kompendium, Youcat
  • Vita Consecrata – Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II
  • Encyklika o Słowie Bożym Verbum Domini
  • Porta fidei – List apostolski Benedykta XVI
  • Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary- Kongregacja Nauki Wiary
  • Instrumentum laboris: XIII Zgromadzenie ogólne – Synod Biskupów 2012
  • Życiorysy/Pisma Założycieli/Założycielek