Nowo wybrana Przełożona Generalna Brygida wraz z Zarządem Zgromadzenia Sióstr Loretanek

Siostry zebrane na Kapitule Generalnej Zwyczajnej w Loretto 15 marca 2022 r. wybrały s. M. Brygidę Olędzką na przełożoną generalną. Matka Brygida (ur. w 1970 r. w Łosicach) przez ostatnie dwie kadencje posługiwała w Zgromadzeniu jako asystentka generalna. Od śmierci matki Anicety Borowskiej, przez pół roku pełniła funkcję przełożonej generalnej. Wcześniej przez 13 lat pracowała w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w Warszawie Rembertowie. Była też wychowawczynią najmłodszych sióstr w Zgromadzeniu, opiekując się kandydatkami i postulantkami.
Tego też dnia został wybrany nowy zarząd Zgromadzenia, w skład którego weszły: s. M. Wioletta Ostrowska (asystentka gen.), s. M. Zuzanna Chomka (ekonomka gen.) i dwie radne generalne: s. M. Stefania Korbuszewska s. M. Judyta Zając. Podczas kapituły zostały omówione również bieżące sprawy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, oraz nowe formy posługi. Matce Generalnej Brygidzie i całemu Zarządowi życzymy obfitości darów Bożych, nieustannej opieki Pani Loretańskiej i wstawiennictwa bł. O. Założyciela Ignacego Kłopotowskiego.

Siostry Loretanki