Nowy Zarząd Generalny Sióstr Albertynek

Obradująca w Krakowie XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim dokonała w dniu 10 września br. wyboru Zarządu Generalnego. Na kolejną 6-letnią kadencję zostały wybrane: s. Teresa Maciuszek (przełożona generalna), s. Katarzyna Habrat (wikaria), s. Beata Hajko, s. Konsilia Zawadka i s. Maria Kaźmierczak.

Zebranym na Kapitule Generalnej delegatkom towarzyszy hasło „Odnowiona więź z Chrystusem źródłem życia wspólnotowego i misji albertyńskiej”. Siostry podejmują refleksję nad ogólną kondycją Zgromadzenia w świetle wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Obrady zakończą się 21 września br.

Na zdjęciu – od lewej: s. Beata Hajko, s. Teresa Maciuszek (przełożona generalna), s. Katarzyna Habrat (wikaria), s. Konsilia Zawadka (z przodu), s. Maria Kaźmierczak.

T.: s. Dorota Kostka ZSAPU

Fot.: Archiwum ZSAPU