Odbyło się spotkanie Sióstr Ekonomek w Zakopanem

Blisko 130 Sióstr Ekonomek uczestniczyło w Sesji szkoleniowej w dniach 22-23 maja 2018r., zorganizowanej przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce w Zakopanem, w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka”, Al. Przewodników Tatrzańskich 2.

Spotkanie Sióstr Ekonomek 2018

Podczas Sesji omawiano aktualne sprawy prawno-administracyjne, między innymi:

  • zmiany niektórych przepisów prawa dotyczących zgromadzeń
  • ochrona danych osobowych w instytucjach kościelnych i w dziełach prowadzonych przez zgromadzenia,
  • zasady przyznawania dotacji z Funduszu Kościelnego
  • ubezpieczenia osób duchownych

Na spotkanie zostali zaproszeni eksperci, osoby kompetentne z różnych dziedzin, przedstawiciele Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, banku Pekao S.A. i innych instytucji, z którymi zgromadzenia współpracują.

Siostry wysłuchały też konferencji ascetycznej: „Prawo siły i pieniądza a prawo ducha”.

Możliwość wspólnego zamieszkania była doskonałą okazją spotkań i wymiany doświadczeń, również po zajęciach, w gronie Sióstr ekonomek.