ZALOGOWANA ONLINE- SIOSTRA ZAKONNA W SIECI

Zapalone do TI (technologii informacyjnej), zadowolone, zachęcone. Tymi słowami mogę podsumować warsztaty, które przeprowadziłam razem z s. Nazarią Nizio OSB w Lublinie w dniach 21-24.02.2019 dla sióstr z różnych zgromadzeń żeńskich: ZALOGOWANA ONLINE – SIOSTRA ZAKONNA W SIECI. Duży dystans do siebie i poczucie humoru już podczas pierwszych zajęć pomogły siostrom łatwo wejść w bardzo intensywny program warsztatów z korzystania z technologii informacyjnej. Nie były i nie będą to jedyne warsztaty dla sióstr zakonnych. Zainteresowanie taką formą i tematyką rośnie w wielu zgromadzeniach zakonnych żeńskich. Dlaczego? Czy tylko osoby świeckie mogą poruszać się w świecie wirtualnej technologii? Takie pytanie postawiłam siostrom ponad 2 lata temu, gdy dotykałyśmy zagadnienia współczesnych form duszpasterstwa i kontaktu z ludźmi w codzienności. Czy bać się technologii informacyjnej, środków społecznego przekazu? Jak dotrzeć do młodego człowieka, którego świat przeważnie zbudowany jest z obrazów i wirtualnej rzeczywistości? Czy technologia informacyjna jest zagrożeniem dla osób konsekrowanych, czy też nowym obszarem komunikacji?

Praca zawodowa, zwłaszcza katechetyczna przy zastosowaniu tablic interaktywnych niejednokrotnie zmusza nauczyciela do polubienia i zapoznania się z nowym warsztatem pracy. I wcale nie chodzi o puszczanie filmów przez tablicę elektroniczną (jak myślą niektórzy). Możliwości wykorzystania takiej formy pracy z tablicą elektroniczną jest wiele. Jednakże ważne jest pozytywne podejście nauczyciela. Nie bać się, nie panikować, „w razie co uczniowie pomogą”. Ważne chcieć. Dziś w dobie szybkich zmian technologicznych, również siostry zakonne zmuszone są posługiwać się takimi środkami technologii. A jeśli coś się rozumie i ma się o tym pojęcie to dlaczego nie podzielić się wiedzą i praktyką z innymi ☺ Co zatem robiłyśmy na warsztatach? Podstawy. Poruszałyśmy się po chmurach internetowych, konwertowałyśmy przeróżne rodzaje plików z pdf na doc., z mp4 na mp3,z doc na jpg itp. Uczyłam siostry jak edytować muzykę, coś wyciąć, wyciszyć, dokleić. Następnie poprzez edycję zdjęć przygotowywaniem różnych form plakatów. Potem montowałyśmy własne filmiki na potrzeby zakonu, duszpasterstwa itp. A na koniec dla chętnych pokazałyśmy siostrom chrześcijańskie, ciekawe portale społecznościowe i katechetyczne. Mogę śmiało napisać, że cel został osiągnięty a kolejne chętne osoby czekają w kolejce na następne kursy z TI.

s. Ewa Kukiełka fmm, katechetka KLO Radom