Papież: Chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość

„Zanim cokolwiek uczyniliśmy, nasze życie było naznaczone miłosierdziem, które na nas spoczęło. Stało się to w dniu naszego chrztu” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zauważył, że rok liturgiczny w ostatnich dniach dokonał skoku o około trzydzieści lat w życiu Jezusa. Większość czasu na ziemi Pan spędził żyjąc życiem dnia powszedniego, nie rzucając się w oczy. Ukryte lata w Nazarecie ukazują nam również wielkość naszego życia codziennego, najprostszych i najbardziej ukrytych gestów oraz chwil.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że chrzest udzielany przez Jana w Jordanie był obrzędem pokutnym, wyrażał pragnienie nawrócenia. Jezus przyjął go jako wyraz solidarności z grzesznikami, zanurzył się do końca w naszym człowieczeństwie. On zszedł do rzeki, aby zanurzyć się w naszej kondycji.

Papież – Jezus uniża się i bierze na siebie grzechy

„Chrzest, w istocie oznacza właśnie «zanurzenie». W pierwszym dniu swojej posługi Jezus proponuje nam swój «manifest programowy». On nie zbawia nas z wysoka, decyzją władcy lub używając siły, poprzez dekret: zbawia nas wychodząc nam naprzeciw i biorąc na siebie nasze grzechy. W ten oto sposób Bóg zwycięża zło świata: uniżając się i biorąc je na siebie – podkreślił Papież. – Jest to także sposób, w jaki możemy podnosić innych: nie osądzając, nie mówiąc im, co mają czynić, ale będąc blisko nich, dzieląc się z nimi miłością Boga. Bliskość jest stylem Boga w relacji z nami: On sam powiedział to Mojżeszowi. Pomyślcie: który naród ma swoich bogów tak bliskich jak wy macie. Bliskość jest stylem Boga w relacji z nami.“

Ojciec Święty zauważył, że po tym geście współczucia ze strony Jezusa otwiera się niebo i ukazuje się Trójca Święta. Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, a Ojciec mówi do Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Jezus czyni siebie sługą grzeszników i zostaje ogłoszony Synem. Kiedy uniża się wobec nas, zstępuje na Niego Duch Święty. Franciszek zwrócił uwagę, że w każdym naszym geście służby, w każdym dziele miłosierdzia, jakie wypełniamy, objawia się Bóg i kieruje swoje spojrzenie na świat. Pierwszym gestem miłosierdzia Boga wobec nas był chrzest święty.

Papież – Bóg okazuje czułość swoim miłosierdziem

„Zostaliśmy zbawieni całkowicie za darmo. Zbawienie przychodzi gratis. To jest darmowy gest miłosierdzia Bożego w stosunku do nas. Sakramentalnie to się dokonuje podczas naszego chrztu, ale również ci, którzy nie zostali ochrzczeni obdarzeni są od zawsze miłosierdziem Bożym, ponieważ Bóg jest w nich obecny i oczekuje – podkreślił Papież. – Czeka, że otworzą drzwi swoich serc. Zbliża się, pozwolę sobie powiedzieć, okazuje nam czułość swoim miłosierdziem.“

Franciszek zwrócił uwagę, że chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość. Stanowi pierwszy krok na drodze życia duchowego. Ojciec Święty wezwał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby ona pomogła nam strzec naszej tożsamości wypływającej z miłosierdzia, która znajduje się u podstaw wiary i życia.

Za: www.vaticannews.va/pl