Papież na 1050-lecie Chrztu Polski: ochrona życia i rodziny

„Bogaty w miłosierdzie Bóg znakomitą ziemię Polski uczynił w ciągu wieków żyzną i wydała ona przeobfite owoce duchowe”. Zdanie to, zaczynające się po łacinie słowami „Dives misericoridiae”, nawiązującymi do tytułu encykliki Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, czytamy w liście Papieża Franciszka do kard. Pietro Parolina.

Watykańskiego sekretarza stanu Ojciec Święty mianował niedawno swoim legatem na obchody 1050-lecia Chrztu Polski, które odbywać się będą od czwartku do soboty (14-16 kwietnia) w  Gnieźnie i Poznaniu. Papież podkreśla znaczenie chrztu Mieszka również dla początków państwa polskiego. Wskazuje, że dlatego jego rocznica winna być okazją do radości i ufnego patrzenia w przyszłość nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich Polaków.

Ojciec Święty przypomina, że wielu synów i córek Polski, którzy odznaczyli się cnotami chrześcijańskimi czy męczeństwem, Kościół w różnych okresach wyniósł do chwały ołtarzy. Wymienia troje świętych z doby najnowszej, czczonych na całym świecie: Maksymiliana Kolbego, Faustynę i Jana Pawła II, który, jak pisze, ukazał wszystkim narodom „Odkupiciela człowieka” – po łacinie „Redemptorem hominis”, co znowu nawiązuje do tytułu jego encykliki.

Franciszek zleca swojemu legatowi, by w Poznaniu i Gnieźnie pozdrowił władze świeckie Polski i innych krajów, które się tam zbiorą. Kard. Parolin ma też zachęcić wszystkich uczestników rocznicowych obchodów 1050-lecia Chrztu do kierowania się Ewangelią, w tym do ochrony życia ludzkiego i rodziny.

Za Radio watykańskie