Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

Ponad 200 zakonnic i zakonników z blisko 30 rodzin zakonnych oraz dziewice i wdowy konsekrowane z kilku diecezji uczestniczyli 8 września w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Konsekrowanych do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej Radosław Zmitrowicz OMI.

Bp Radosław Zmitrowicz OMI w homilii zwrócił uwagę, że historia powołania każdej osoby zakonnej i każdego człowieka zakorzeniona jest w całym dziedzictwie przodków, na które składa się zarówno to co wielkie i piękne oraz to, co słabe i grzeszne. – Osoba powołana musi liczyć się z tym, że Bóg będzie ją zaskakiwał, tak jak Maryję i Józefa, że będzie umieszczał ją w nieoczekiwanych sytuacjach, których tylko On będzie rozwiązaniem. Cały natomiast sens oraz życie i wszelka działalność osób zakonnych oraz Bożego ludu ma zmierzać do zbawienia ludzi i świata – mówił biskup z Ukrainy. Konferencję pt. „Pełni Ducha – pełni życia” wygłosił o. Sławomir Dworak OMI, wikariusz prowincjalny. Swe świadectwa przedstawiły siostry Kanoniczki Ducha Świętego oraz Służebnice Ducha Świętego. Pielgrzymom przewodził ks. prał. Tomasz Rusiecki z Kielc – wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dyrektor Krajowej Unii Apostolskiej Kleru.

Pielgrzymowanie osób konsekrowanych zbiegło się z przeżywanym świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który dla wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest dniem, kiedy oblaccy nowicjusze składają pierwszą profesję zakonną. Podczas Eucharystii 10 nowicjuszy wypowiedziało swoje „Tak” Chrystusowi, składając na jeden rok śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Otrzymali oni strój zakonny – sutannę oraz pas, a także księgę Konstytucji i Reguł Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

apis / Święty Krzyż