S. Małgorzata Burek nową przełożoną generalną Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

S. Małgorzata Burek – Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Urodziła się 21 września 1967 r. w Iłży, diecezja radomska. Do Zgromadzenia wstąpiła we wrześniu 1986 r. Pierwszą profesję złożyła 05.08.1989 r., a profesję wieczystą 27.06.1994 r. Po ukończeniu studiów z zakresu psychologii na wydziale filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej, a następnie teologii na MWIK-u, posługiwała jako katechetka we Lwowie (1996-2003) i prowadziła wykłady w WSD we Lwowie oraz była Przełożoną Kustodii Wschodniej (2001-2003), jako Mistrzyni Nowicjatu w Warszawie (2003-2009), przełożona domu i katechetka w Krakowie (2009-2012), sekretarka prowincjalna prowincji krakowskiej (2012-2018) oraz jako Przełożona Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie (2018-2022).
Na XVI Kapitule Generalnej, 14 maja 2022 r., została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.