Nowa Przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych

Siostra Nadia Coppa ASC urodziła się 21 stycznia 1973 roku. Od 2017 roku jest Przełożoną Generalną  Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, zgromadzenia, którego charyzmat koncentruje się na miłości Boga i bliźniego, zwłaszcza na ubogich, uciśnionych i odrzuconych.
Ukończyła studia w zakresie Psychopedagogiki na Wydziale Nauk Formacji na Uniwersytecie we Florencji i uzyskała dwa tytuły magistra w zakresie psychomotoryki i  uzależnień patologicznych, a także nauk religijnych.
Pracowała jako wychowawca w dziedzinie resocjalizacji osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu w Pizie, jako psychopedagog  w ramach pomocy kobietom zranionym przez nadużycia seksualne, pełniąc funkcję koordynatorki zespołu w centrum w Livorno.
Była także formatorką na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej dla osób świeckich oraz posługiwała w  poradnictwie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Pełniła także liczne posługi w Zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa: była Koordynatorką i delegatką Północnego Rejonu Prowincji Włoskiej, Radną Generalną, Ekonomką Generalną oraz Przełożoną Generalną. W dniu 10 maja 2022 roku została wybrana na przewodniczącą UISG.

Wypowiedź nowo wybranej Przewodniczącej

Przyjęcie tego wezwania jest dla mnie wielką radością. Jestem bardzo wdzięczna za drogę, którą jako przełożone przeszłyśmy razem przez te lata. I właśnie w ślad za tymi krokami, które już zostały podjęte, będziemy nadal kroczyć razem jako kobiety konsekrowane, aby być w Kościele znakiem nadziei i wspólnego życia. Naszą misją jest sprawić, aby bezbronność stała się okazją do przyjęcia zranionego człowieczeństwa, do przyjęcia siebie nawzajem i do kroczenia razem: tego wymaga od nas Kościół i to, co świat chce widzieć w nas, siostrach zakonnych”.