S. Weronika Magda Bednarska nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Obradująca w Krakowie XII Kapituła Generalna wybrała 13 kwietnia br. s. Weronikę Magdę Bednarską nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. S. Weronika Bednarska jest pedagogiem. W Zgromadzeniu pełniła obowiązki: nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz przełożonej domu w Gdańsku.

S. Weronika Bednarska urodziła się 3 września 1981r w Nysie. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie gdzie złożyła profesję wieczystą dn 1 sierpnia 2006r. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim. W Zgromadzeniu pełniła obowiązki: nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz przełożonej domu w Gdańsku.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana jest wspólnotą zakonną działającą apostolsko w Polsce, w Afryce i Ameryce Północnej, założoną w XX wieku przez Sługę Bożą Matkę Paulę Zofię Tajber. Celem Zgromadzenia jest szerzenie kultu Najświętszej Duszy Jezusa oraz troska o ludzkie dusze.

maj / Kraków
KAI