Zapowiedź Sesji dla Referentek misyjnych 13-15.IV w Niepokalanowie

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zaprasza na Formacyjną Sesję Misyjną dla sióstr zakonnych.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich Sióstr, szczególnie referentek misyjnych wszystkich zgromadzeń żeńskich oraz Sióstr zainteresowanych sprawami misji. Zapraszamy do skorzystania ze spotkania jako elementu formacji misyjnej, zarówno tej początkowej jak i permanentnej.

Spotkanie to odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie. Temat przewodni: DUCH ŚWIĘTY SERCEM MISJI

Szczegółowy program w załączeniu. Koszt: 240 zł

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 7 kwietnia 2018 r. oraz informacji udziela s.Irena Karczewska FMM: tel. 81/502 08 01; kom. 516 802 301 e-mail: komisjamisyjna@gmail.com

Przeżywany w Kościele rok duszpasterski pod hasłem: ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” pozwala nam szukać nowych sposobów dotarcia do współczesnych środowisk z Dobrą Nowiną o Chrystusie oraz przyjąć postawę ucznia-misjonarza działającego w mocy Ducha Świętego. Jako Zgromadzenia zakonne jesteśmy zaproszone by stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi za Misyjne Dzieło Kościoła. Pomocą w pogłębianiu wymiaru misyjnego mogą być spotkania  formacyjne, do których należy również to organizowane przez Komisję Misyjną przy KWPŻZZ w Polsce.

Program