Sesja naukowo-katechetyczna – «Jak głosić Ewangelię „pokoleniu smartfonów”?»

W dniach 24.01.–26.01.2020r. w Niepokalanowie odbyła się sesja naukowo-katechetyczna dla sióstr zakonnych pod hasłem: «Komunikacja na katechezie – jak głosić Ewangelię  „pokoleniu smartfonów”?» Organizatorem tej rokrocznej sesji była Sekcja Katechetyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. 120 sióstr, z wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych całego kraju, nie tylko wysłuchało profesjonalnych wykładów, ukazujących wyznaczony problem w różnych kontekstach, ale czas wieczornych rekreacji poświęciło na warsztaty taneczne (s. Nikodema Rogowska CSDC) oraz zabawy integracyjne i edukacyjne, przydatne zwłaszcza w czasie spotkań grup nieformalnych (s. Lucyna Gocyła FMA).

Sesja obejmowała trzy bloki wykładowe.

Pedagog, mgr Robert Bielecki, zaprezentował zagadnienie, które obecnie cieszy się wielkim zainteresowaniem w środowisku nauczycielskim: «„Neuro” we współczesnej dydaktyce».

Z precyzją odpowiedział na pytanie o to, co nowoczesna neurobiologia podpowiada dydaktykowi.

Ukazał nową drogę edukacji. Proces uczenia się (także nauczania), jak twierdził Wykładowca, będzie owocny, gdy weźmie pod uwagę to, czego potrzebuje mózg (aktywność, współpraca z innymi ludźmi, emocjonalność, możliwość popełniania błędów i poszukiwania rozwiązań). Porównał te potrzeby z tym, czego uczeń doświadcza na lekcji. Pokazał też jak niezwykły jest mózg – dar Bożej mądrości. Obalił krążące mity o tym narządzie, między innymi ten, że może go zastąpić komputer; że stresujący nauczyciel przekaże więcej wiedzy; czy że możliwe jest przelanie wiedzy z głowy nauczyciela do głowy ucznia.

Dziennikarz, mgr Jacek Karnowski, w wykładzie: „Współczesne wyzwania medialne w katechezie”, zaciekawił słuchaczki charakterystyką „pokolenia smartfonów”. Spojrzenie okiem ojca i socjologa, na to co mu zagraża i jakiej pomocy oczekuje, było niezwykle cenne dla każdej siostry – wychowawczyni i nauczycielki religii.

„Toczymy walkę o samą możliwość wychowywania” – stwierdził Prelegent. Presje zewnętrzne dziś są tak potężne, że nawet dzieci z dobrych chrześcijańskich rodzin tracą wiarę. By temu zapobiec trzeba dawać dzieciom to, czego im brakuje: obecnych i dostępnych emocjonalnie rodziców, wyraźnie wytyczonych granic, wyznaczonych obowiązków, zbalansowanego odżywiania, odpowiedniej dawki snu, wycieczek, wypraw, ruchu na świeżym powietrzu. Dziennikarz i Ojciec czterech synów radzi też inwestować w kapitał kulturowy i pielęgnować mały konserwatyzm, który idzie krok za światem. Świat bowiem stwarza wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza na polu rozwijającej się technicyzacji życia codziennego. Ostatecznie, w obecnym systemie autorytarno-totalitarnym musimy mieć broń w sobie, bo żadna wspólnota nie może istnieć bez trwałych wartości, a Polska bez wiary stałaby się piekłem na ziemi. Kościół jest zagrożony. Trwa zacięta bitwa świata na terenie naszej Ojczyzny. Ludzie muszą zacząć to zauważać, bo mogą wiele stracić. Siostry z uwagą wysłuchały także obszernej części wykładu charakteryzującej kolejne pokolenia, od pokolenia Kolumbów, poprzez baby boomers millenialsów, smartfonów, śnieżynek, aż po pokolenie Alfa.

Ks. bp dr hab. Wojciech T. Osial w wykładzie: «„Plus cor quam vis” – Więcej serca niż siły! Kilka uwag o fundamentach komunikacji katechetycznej», przedstawił zasady i wskazania praktyczne dla budowania zawartej w tytule relacji, w obszarze rodziny, parafii i samego katechety. Prymat Boga, budowanie więzi i katecheza jako akt miłości, to – według Prelegenta – główne założenia takiej komunikacji, która w rezultacie pozwala na spotkanie w wierze z samym Bogiem.

„Trzeba podejść do młodzieży z sercem. Za serce będą wdzięczni. Serce zrozumieją, kija – nie! Przed kijem nie ustąpią, ale przed sercem ustąpią” – mówił Ks. Biskup, cytując Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego.

Sesja w Niepokalanowie z pewnością pozostawi w sercach uczestniczek wspomnienie spotkania z Bogiem i Jego Matką w tym pięknym, ważnym dla Polski, miejscu; doświadczenie i wiedzę, którą wykorzystają w codziennej, niełatwej dziś pracy.