Warszawa, 14-16 października 2003 – 108. Zebranie Plenarne Konferencji

Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii 

108. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie w dniach 14-16 października 2003 r. Temat wiodący zebrania „Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii” był refleksją nad encykliką Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia vivit.

Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył JE Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę świętą w drugim dniu obrad. Naświetlił również „Aktualne sprawy Kościoła w Polsce”. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ omówiła adhortację apostolską Ecclesia in Europa. Drugi dzień został poświęcony tematowi: „Eucharystia buduje wspólnotę”, który przedstawiła s. Hilaria Hatko, SSND. Uczestniczki spotkania podejmowały refleksję i dyskusję w grupach nad przekazanymi treściami. W trzecim dniu obrad rzecznik KEP, ks. Józef Kloch odprawił Mszę św. i wygłosił referat na temat: „Media katolickie”. Sprawy prawne przedstawiła s. Maksymiliana Wojnar z Sekretariatu KEP, zwracając szczególną uwagę na ustawę o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.