Zebranie Plenarne UCESM – Lublana, 16-22 lutego 2004

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA UCESM-U
m. Danuta Wróbel, służka NMP
Lublana, 16-22 lutego 2004

W dniach 16-22 lutego br., w Lublanie, stolicy Słowenii odbyło się 11. Zgromadzenie Ogólne Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Europy (UCESM).

UCESM istnieje od 1981 r. i skupia 42 Konferencji narodowych z 25 krajów europejskich. To stanowi łącznie liczbę około 390 000 zakonników i zakonnic życia apostolskiego. W większości krajów istnieją dwie Konferencje przełożonych wyższych – męska i żeńska. W niektórych tylko jedna (10 krajów), a czasem kilka ze względu na różnorodność kultur i języków ( Szwajcaria, Belgia).

Cel UCESM-u wyrażony w statutach to – popieranie przemyśleń, akcji, zjednoczenie między Konferencjami narodowymi i innymi organizacjami europejskimi. Chodzi o zdobycie silniejszej świadomości naszej przynależności do nowej Europy i współtworzenie jej ewangelicznego oblicza.

Struktura UCESM- u:

Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest co 2 lata. W jego skład wchodzi 2 lub 3 członków poszczególnych Konferencji narodowych. Zgromadzenie powołuje Komitet Wykonawczy złożony z 4 członków wybranych na 4-letnią kadencję: przewodniczący, wiceprzewodniczący i dwóch doradców. Komitet powołuje sekretarza stałego i pomocniczego oraz skarbnika – na odnawialny mandat czterech lat. Komitet spotyka się ze sobą trzy lub cztery razy w roku, w różnych krajach, co pozwala na wzajemne poznanie się i wzmacnia międzynarodowość.

Sekretariat stały ma swoją siedzibę w Brukseli: Rue De Pascale, 4-B- 040 Bruksela, tel. +322230 8622 fax +3222806444, e-mail: ucesm@free-way.net – strona internetowa: www.ucesm.net.

11. Zgromadzenie Ogólne UCESM-u w Lublanie, miało miejsce w Kolegium Św. St. Kostki należącym do diecezji. Budynek ten zaledwie kilka lat temu powrócił do swojego pierwotnego przeznaczenia sprzed stu lat – mieszka w nim i pobiera naukę około 600. osobowa grupa młodzieży. Przez lata były to koszary wojskowe – najpierw wojsk Hitlera, a potem wojsk Jugosławii.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób z 25 krajów Europy nie licząc gości i tłumaczy. Polskę, oprócz piszącej te słowa, reprezentował o. Kazimierz Lorek, barnabita.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył abp Lublany mgr. Franc Rode` nowo mianowany prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Temat wiodący spotkania brzmiał następująco: Wkład życia zakonnego w budowę świadomości etycznej w wielokulturowej Europie.

Temat ten podejmowali w różnych aspektach trzej prelegenci: o. Timothy Radcliffe, dominikanin z Anglii, msgr Stanislas Hocevar, salezjanin, Słoweniec, abp metropolita Belgradu i s. Beatrix Mayrhofer z Wiednia, dyr. Prywatnego Liceum Sióstr Szkolnych, zaangażowanej na polu formacji chrześcijańskiej. Treści pogłębialiśmy poprzez pracę w grupach i pytania stawiane prelegentom

Drugim ważnym wydarzeniem spotkania w Lublanie był wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego UCESM-u:
– przewodniczący – August Hulsmann, sercanin, Niemiec,
– wiceprzewodnicząca – sr. Adrien Peko, de Notre Dame, Węgierka, pracująca ostatnio w Komitecie Wykonawczym UCESM-u.

Jej miejsce w Komitecie Wykonawczym zajęła Barbara Selih, Słowenka (Siostra Miłosierdzia).

Trzecim ważnym wydarzeniem była dyskusja nad projektem zmodyfikowanego i zatwierdzenie cywilnego statutu UCESM-u (ze względu na zmiany w prawie belgijskim).

Istotnym punktem spotkania były też sprawozdania dotyczące działań dotychczasowego Komitetu i sprawozdanie finansowe.

Miłym akcentem pobytu w Lublanie był, zorganizowany przez Konferencję Słowenii wyjazd do starego opactwa cystersów w miejscowości Sticna, zwiedzanie, wspólna Eucharystia pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego na Słowenii – mgr Santosa Abrily Castello i uroczysta kolacja w opactwie.

Ostatni wieczór był spotkaniem rekreacyjnym. Przedstawiciele poszczególnych konferencji wykonywali jakiś śpiew i prezentowali charakterystyczną dla ich kraju potrawę. Spotkanie było bardzo miłe.

Owocem i syntezą całości spotkania UCESM-u w Słowenii jest dokument końcowy, przytoczony poniżej w tłumaczeniu na język polski.