Zebranie Plenarne UCESM – Lublana, 16-22 lutego 2004. Dokument końcowy

DOKUMENT KOŃCOWY

Jako członkowie UCESM przybyliśmy do Lublany, aby wspólnie zastanowić się nad zagadnieniem: „Rola życia zakonnego w budowaniu świadomości etycznej w wielokulturowej Europie”.

Stwierdziliśmy, że Europa zmienia się – dzieje się coś nowego. Istnieje wielka różnorodność kultur, relacje między Europą Środkową, Zachodnią i Wschodnią ulegają zmianie, postępuje zeświecczenie…

Z tego powodu ludzie odczuwają niepewność i stawiają sobie wiele pytań. My, zakonnicy, jesteśmy kobietami i mężczyznami naszych czasów, a więc także przeżywamy podobne doświadczenia.

Co to wszystko oznacza dla naszej tożsamości i naszej roli w kształtowaniu świadomości etycznej w dzisiejszej Europie? Jesteśmy powołani do tego, by być pielgrzymami i żyć wartościami charakterystycznymi dla życia pielgrzyma, takimi jak: ewangeliczne ubóstwo, wolność, nadzieja i odwaga.

A więc być zakonnicami i zakonnikami pielgrzymującymi, dzień po dniu, angażującymi się w:
* troszczenie się o Królestwo Boże (Kingdom Spotting) z większą wrażliwością na obecność i działanie Ducha Świętego we wszystkich sytuacjach ludzkich,
* prowadzenie dialogu: zbliżanie się do siebie w obrębie naszych wspólnot, a także do biskupów, do innych Kościołów chrześcijańskich, do braci i sióstr innych wyznań, zwłaszcza do muzułmanów i do niewierzących. Uniemożliwianie, by milczenie i strach przerwały dialog,
* odważne przyjmowanie odmienności, poprzez niesienie ciężarów innych ludzi i bycie w Europie znakiem wspólnego dobra całej ludzkości,
* stawianie zawsze dobrych pytań i poszukiwanie odpowiedzi umożliwiających dokonanie kolejnego kroku w naszej podróży.

Ale przede wszystkim chcemy dzielić się naszymi nadziejami, naszymi obawami i naszymi punktami widzenia z braćmi i siostrami z naszych wspólnot lokalnych, którzy doświadczają wszystkich problemów, jakie przeżywa dzisiejsza Europa. Nie chodzi o zaproponowanie gotowych rozwiązań, lecz raczej o podzielenie się naszą kreatywnością, by w ten sposób otwierać nowe drzwi i okna w Kościele i społeczeństwie.

Polecamy otrzymane podczas Zebrania Plenarnego trzy teksty jako podstawę do refleksji i dyskusji wewnątrz naszych wspólnot lokalnych i prowincjalnych, a także na Konferencjach.

[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania (Ef 1,18).