Warszawa, 4-6 maja 2004 – 109. Zebranie Plenarne Konferencji

Odpowiedzialność przełożonej za życie wspólnoty w aspekcie duchowym, apostolskim i prawnym

109. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie w dniach 4-6 maja 2004 r. Tematem wiodącym była Odpowiedzialność przełożonej za życie wspólnoty w aspekcie duchowym, apostolskim i prawnym. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił JE. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Następnie Arcybiskup podjął sprawę przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, jak również przybliżył historię powstania flagi UE. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji.

znak_sympozjum_2006W drugim dniu obrad Ks. Jan Bartlewicz SI przedłożył dwa tematy: Odpowiedzialność za życie charyzmatem w aspekcie teologicznym i duchowym i Rozeznanie duchowe jako szukanie Woli Bożej dla wspólnoty i osób pojedynczych. Natomiast O. Gabriel Bartoszewski OFMCap omówił temat: Sprawowanie władzy przełożeńskiej w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego.

W trzecim dniu obrad Ks. Bogusław Trzeciak SI naświetlił sytuację Polski w strukturach Unii Europejskiej. Aktualne sprawy ekonomiczne i prawne przedstawił Ks. Jan Drob, ekonom KEP i S. Maksymiliana Wojnar z Sekretariatu KEP. Podczas Zebrania wystąpili przedstawiciele Spółki PPU PORT, którzy zapoznali z warunkami Porozumienia zawartego między KEP a PZU S.A. w sprawie ubezpieczenia mienia kościelnego. Kolejnym gościem był Pan Martin Buschermöhle z Renovabis, który przedstawił możliwości korzystania z pomocy tej organizacji. Ks. Józef Kubicki TChr, Dyrektor Biura Pomocy Katolikom na Wschodzie poinformował o działalności Biura i zachęcił do skorzystania ze spotkania organizowanego dla osób wyjeżdżających na Wschód.