Na Jasnej Górze złożony został nowy akt zawierzenia Polski

Nowy akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski został dziś złożony na Jasnej Górze. Wypowiedział go przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas głównych uroczystości 3-majowych. Zawierzenie Polski to kontynuacja wcześniejszych historycznych aktów składanych na Jasnej Górze w najważniejszych, często też najtrudniejszych dziejowych mementach. – Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie – brzmią m.in. słowa zawierzenia.

Akt nawiązuje nade wszystko do idei poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu Polski na początku odbudowy niepodległego państwa. Po raz pierwszy oddania Najświętszemu Sercu dokonał prymas kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., w przeddzień Cudu nad Wisłą. Rok później akt ten został odnowiony przez cały Episkopat, z udziałem tysięcy wiernych, w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą, który w sierpniu 1920 r. za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi – mówił abp Stanisław Gądecki. Składając zawierzenie przypomniał, że „tutaj, na Jasnej Górze, uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi i potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny”.

W nowym akcie znalazło się nie tylko odniesienie do roku 1920, ale też do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który „dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka”, a także dziękczynienie za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który „przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień”.

W tekście zawierzenia, obok błagania o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu, jest też prośba o przebaczenie grzechów i niewierności: „prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody”.
Jest też błaganie o przemianę naszych serc na wzór Boskiego Serca: „ przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

„Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą” – czytamy w akcie.

Jest w nim też odniesienie do solidarnego Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który 25 marca tego roku wypowiadał przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii w Fatimie.

– Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami – tymi słowami kończy się wypowiedziany dziś Akt Zawierzenia.

W złożeniu historycznego aktu zawierzenia uczestniczyła marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Podkreśliła, że „w naszej historii zawsze w trudnych momentach zwracaliśmy się do Matki Jasnogórskiej o wsparcie i pomoc, i dziś, gdy zdajemy sobie sprawę, że człowiek niewiele może, też przychodzimy do Tej, która nas chroniła i otaczała swoją opieką”.

Pełny tekst aktu zawierzenia dostępny jest TUTAJ.

Za: KAI