Spotkanie Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

W dniu 9 czerwca 2016 roku w Sekretariacie Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbyło się zebranie zarządu Konferencji, czyli tzw. Konsulta. Tematem spotkania były sprawy bieżące: przygotowania do Światowych Dni Młodzieży; przygotowanie jesiennego Zebrania Plenarnego Konferencji, które odbędzie się 11-13 października 2016 r. w Sanktuarium Św. Faustyny w Krakowie pod wiodącym tematem  Być solą ziemi: między archaizmem a nowoczesnością. Ponadto omawiano proponowane przez Komisje przy Konferencji sesje dla różnych grup sióstr, miedzy innymi o problemie odchodzenia sióstr i blaskach i cieniach wieku średniego.

Za KEP