Spotkanie Rady Duszpasterstwa Kobiet

O zadaniach stojących przed Radą, zaangażowaniu młodych w misję Kościoła, sposobach uczczenia Roku Jubileuszu Chrztu Polski oraz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, mówiły członkinie Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet, które spotkały się w piątek w Warszawie.

Po raz pierwszy w obradach uczestniczył nowy delegat KEP KRDK, gdański biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka. Uczestnicy wysłuchali też wystąpienia Agnieszki Kieniewicz-Duverge o akcji promującej czystość przedmałżeńską na Mauritiusie oraz Teresy Kapeli o sytuacji matek w Europie.

Uczestniczki spotkania podsumowały doświadczenia z kończących się Jubileuszy – 1050. Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia oraz organizacji Światowych Dni Młodzieży, dzięki którym można było się przekonać, że Kościół w Polsce jest żywotny, kreatywny i rozmodlony.

Socjolog z UW dr Maria Rogaczewska zwróciła uwagę, jak ważnym zadaniem jest obecnie wytyczenie nowych zadań dla wolontariuszy ŚDM, którzy w związku z ich organizacja przeszli wielką formację duchową, posługują się zupełnie nowym językiem, jest w nich głód i pasja tworzenia. Zadaniem elit w Kościele zaś jest stworzenie kanałów ekspresji dla tych młodych, proponowanie im włączenie się w inicjatywy w rodzaju warsztatów na Jasnej Górze „Góra Dobra”.

– Należy dostrzec potrzeby tych osób, dopuścić do głosu, być może stworzyć Radę Młodzieżową przy KEP – postulowała dr Rogaczewska.

O dziękczynieniu za miniony rok i uczczenie 300-lecia koronacji Matki Bożej Częstochowskiej mówiła dziennikarka Radia Jasna Góra Izabela Tyras, która codziennie obserwuje pielgrzymów przybywających do maryjnego sanktuarium. Jej zdaniem można dostrzec modlitewne ożywienie, takie jak w dniu Wielkiej Pokuty, gdy do Częstochowy przybyło ok. 200 tys. pielgrzymów, do sanktuarium przybywa też bardzo wielu młodych osób.

Odpowiedzią na trudne sprawy Polski jest modlitwa, w tym inicjatywa Żywa Korona Maryi, polegająca na modlitwie konkretnych osób, która utworzy tę niewidzialną koronę. Zdaniem Tyras należy łączyć rzeczy stare z nowymi, a w związku z tym, tak jak poprzednie pokolenia kobiet, złożyć w przyszłym roku Matce Bożej dar materialny, nawiązując do gestu kobiet z 1920 r. czy złożenia Kielichu Życia i Przemiany, co było uczczeniem Milenium Chrztu Polski. Dziennikarka poinformowała o projekcie zorganizowania na Jasnej Górze konferencji pt. „Społeczny wymiar panowania”, na którą mają być zaproszone prelegentki z całego kraju.

Z dużym zainteresowaniem uczestniczki wysłuchały wystąpienia Agnieszki Kieniewicz-Duverge, która od 2008 r. mieszka na wyspie Mauritius, skąd pochodzi jej mąż. Już w latach 60., gdy demografowie uznali, że wyspie grozi przeludnienie, rząd zwrócił się do Kościoła z prośbą o współpracę, w efekcie czego na wyspę zaproszono parę Francuzów, która miała dotrzeć do wszystkich warstw społecznych, nauczając ich naturalnych metod regulowania poczęć. Francuskie małżeństwo pracowało dwa lata i wraz ze współpracownikami chodzili od domu do domu, mieli prawo wchodzić do wszelkich placówek edukacyjnych, także prowadzonych dla muzułmanów czy wyznawców hinduizmu. Efekt okazał się znakomity, a jednym z nich jest spadek wskaźników przemocy w rodzinie – gdyż małżonkowie uczą się również nie traktować siebie przedmiotowo i wzajemnie szanować.

Kieniewicz-Duverge, która angażuje się jako wolontariuszka, zwróciła uwagę, że rząd ma wielkie zaufanie do Kościoła, a wolontariusze nauczający naturalnych metod poczęć mają prawo działać we wszystkich placówkach edukacyjnych i instytucjach publicznych.

Mieszkanka Mauritiusa opowiedziała również o wielkiej kampanii, prowadzonej obecnie przez rząd „Szczoteczka do zębów”, która ma promować wśród młodzieży abstynencję seksualną i wierność. Autorzy kampanii, jedni z najlepszych w całym regionie, po przeprowadzeniu badań ustalili, że młodzież uznała za przedmiot najbardziej intymnego użytku szczoteczkę do zębów. W otwartej przestrzeni, a także w toaletach szkół na całej wyspie rozwieszono bilboardy i plakaty z hasłem: Twoja szczoteczka do zębów to przedmiot zbyt osobisty, żeby ją pożyczać, a Twoje ciało?

Kampania jest odpowiedzią na bardzo wysoki odsetek ciąż wśród nastolatek, który jest narastającym problemem społecznym.

Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus omówiła trudną sytuację matek w Europie, przytaczając dane sekcji europejskiej Światowego Ruchu Matek. W 2010 r. została opracowana ankieta, w której uczestniczyło 11 tys. matek. Z danych Eurostatu wynika, że 78 proc. Europejek powyżej 18. roku życia są matkami. Z raportu „Czego potrzebują matki w Europie” wynika, że chcą one same wypowiadać się w swych sprawach i mówić o swoich potrzebach, co powinno być uwzględniane przez polityków. Wiele z nich (80 proc.) chce osobiście zajmować się dzieckiem, ale też pracować poza domem (74 proc.) w niektórych okresach swojego życia. Przy trójce dzieci kobiety wolą zostać w domu, ale pracując na zewnątrz, dwie trzecie preferuje pracę część etatu – mówiła Teresa Kapela.

S. Barbara Kulikowska z Sekretariatu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych omówiła pracę tego gremium i ogromny wkład 19 tys. zakonnic w ewangelizacji, zwłaszcza w wychowanie i katechezę.

Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Krakowie-Wieliczce 23 czerwca 2013. Wśród jej zadań są wymiana doświadczeń związanych z działalnością duszpasterstw kobiecych; opracowania programów ich działań; podejmowanie wspólnych inicjatyw duszpasterskich; współpraca ze świeckimi ruchami i stowarzyszeniami; prowadzenie i zlecanie badań socjologicznych związanych z sytuacją kobiet w Polsce oraz w Kościele lokalnym; informowanie biskupów, zwłaszcza przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP o podjętych inicjatywach duszpasterskich kobiet. Delegatem KEP jest obecnie gdański biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka. Rada spotyka się dwa razy do roku.

 Za KAI