Papież do Pielgrzymki Narodowej: włączam się w wasze dziękczynienie

Wśród uczestników jubileuszowej audiencji Papież pozdrowił znaczną wśród nich grupę, jaką stanowiła polska Pielgrzymka Narodowa.

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków, którzy wraz z Biskupami Kościoła w Polsce nawiedzają groby apostolskie. Drodzy Siostry i Bracia, przybyliście tu w narodowej pielgrzymce, aby dziękować Bogu za chrzest, który wasz naród przyjął 1050 lat temu, jak też za dobro, jakie zrodziło się w sercach młodych ludzi z całego świata, podczas niezapomnianego spotkania w Krakowie. Jednoczę się z wami w tym dziękczynieniu” – powiedział Papież.

Ojciec Święty przypomniał swoją wizytę w naszym kraju.

„Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród i ojczyznę św. Jana Pawła II, gdzie mogłem nawiedzić Sanktuarium na Jasnej Górze, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II «Nie lękajcie się». Temu, który utożsamia się przede wszystkim z każdym człowiekiem upokorzonym i cierpiącym, dziękuję również za ciszę podarowaną mi na miejscu obozu Auschwitz-Birkenau. W tej ciszy przesłanie miłosierdzia nabiera niesłychanej wagi! Raz jeszcze pragnę wyrazić moją wdzięczność wam – wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym – za gorące przyjęcie w waszym kraju, za wspaniałe, artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji, które przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary” – powiedział Franciszek.

Papież nawiązał do postaci świętego, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy właśnie dzisiaj.

„Drodzy Siostry i Bracia, dokładnie 38 lat temu, niemal o tej właśnie godzinie, na tym Placu wybrzmiały słowa, skierowane do ludzi całego świata: «Nie lękajcie się! (…) Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi». Te słowa, na progu swojego pontyfikatu, wypowiedział Jan Paweł II, Papież o głębokiej duchowości ukształtowanej przez tysiącletnią spuściznę polskiej historii i kultury, przekazywaną w duchu wiary z pokolenia na pokolenie. To dziedzictwo było dla niego źródłem nadziei, mocy i odwagi, z jaką wzywał świat, by szeroko otworzył drzwi dla Chrystusa. To wezwanie rozwinęło się w nieustanne głoszenie Ewangelii miłosierdzia dla świata i dla człowieka, którego kontynuacją jest ten Rok Jubileuszowy” – powiedział Ojciec Święty.

Kończąc te wyjątkowo tym razem długie pozdrowienia skierowane do pielgrzymów polskich, Franciszek przytoczył też wyrażenie „wyobraźnia miłosierdzia”. Użył go Papież Polak w liście apostolskim „Novo millennio ineunte”, 50, wydanym na początek nowego tysiąclecia.

„Dziś pragnę życzyć wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie waszego wielkiego Rodaka do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują. Proszę, abyście pamiętali o mnie w waszych modlitwach. Z serca wam błogosławię! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – powiedział Franciszek.

O św. Janie Pawle II Papież mówił też do pielgrzymów włoskich. Młodym życzył, by uczyli się od niego konsekwentnego świadectwa wiary, podejmując życiowe wyzwania. Chorym przypomniał jego nauczanie o nadziei, z jaką należy przyjmować krzyż choroby. Z kolei nowożeńców zachęcił do modlitwy o jego wstawiennictwo za rodzinami.

Za Radio Watykańskie