Odeszła do Domu Ojca m.Fabiola Ruszczyk

Matka Fabiola Ruszczyk (1934 – 2021) była Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Przewodnicząca Komisji Formacyjnej w Konsulcie Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

M. Julia Ruszczyk – imię zakonne – Fabiola urodziła się 17.08.1934 roku z São Luiz Gonzaga RS – Brazylia (w rodzinie pochodzenia polskiego). Do Zgromadzenia wstąpiła 4 stycznia 1947 roku w Kurytybie. Pierwszą profesję zakonna złożyła 8 stycznia 1951 roku, a profesję wieczystą 8 stycznia 1957 roku.

Ukończyła studia pedagogiczne i pełniła posługę jako profesorka, a następnie dyrektorka szkoły w Campo Largo. W Zgromadzeniu na Ziemi Brazylijskiej pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu, junioratu, sekretarki prowincjalnej, dwukrotnie była przełożona prowincjalną.

W latach 1996-2014 posługiwała na Ziemi Polskiej. W latach 1996-2002 była wikarią generalną. 8 czerwca 2002 roku została wybrana na Przełożona Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Już w następnym roku została członkinią Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i była odpowiedzialna za Komisję Formacyjną. W Centrum Formacji Misyjnej dzieliła się znajomością języka portugalskiego.

Matka Fabiola posługę przełożonej generalnej pełniła przez dwie kadencje. Był to wyjątkowo bogaty czas w historii Zgromadzenia: beatyfikacja Założyciela Zgromadzenia – Kraków 18 sierpnia 2002 r. dokonana przez św. Jana Pawła II i uroczystości dziękczynne za ten dar, nadzwyczajne uzdrowienie Siostry za wstawiennictwem Ojca Założyciela i proces kanonizacyjny uwieńczony kanonizacją Założyciela – 11 października 2009 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI, uroczystości po kanonizacji. 100-lecie pracy Sióstr w Brazylii, 150-lecie posługi Zgromadzenia.

Matka Fabiola była rozkochana w adoracji Najświętszego Sakramentu, zabiegała, żeby w każdy czwartek była adoracja w kaplicach naszych domów. Była wielką czcicielką Matki Bożej Częstochowskiej – z Jej inicjatywy powstało Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Bom Jardim – każdego roku woziła z Polski materiały do wystroju tego Sanktuarium, również postarała się o kamień węgielny z Jasnej Góry, żeby tam umieścić.

Czerpała duchowość od Założyciela św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – pokora i prostota, umiłowanie ubóstwa, franciszkańska radość, gorliwość o zbawienie dusz – to cechy, którymi wyróżniała się na każdym etapie życia zakonnego. Nie zrażała się przeciwnościami, ale one jeszcze bardziej Ją umacniały. Zawsze była blisko każdego człowieka, a wielkim szacunkiem otaczała najbardziej potrzebujących, nie przeszła obojętnie obok dzieci czy ludzi starszych, zawsze darzyła uśmiechem i dobrym słowem.

Dbała o miejsca związane z pobytem św. Ojca Założyciela – dotarła do Petersburga, Jarosława nad Wołgą, Dźwiniaczki na Ukrainie i tam starała się razem z miejscowym księdzem grecko-katolickim o wybudowanie kapliczki ku czci Świętego Felińskiego oraz o wyremontowanie kaplicy, gdzie spoczywały Jego doczesne szczątki przez 25 lat (później zostały przewiezione do Warszawy).

Matka Fabiola dbała o rozwój duchowy Sióstr Rodziny Maryi. Organizowała dodatkowe spotkania przed rekolekcjami, żeby przypominać duchowość Założyciela.

Czytała i żyła na co dzień Pismem Świętym, nie rozstawała się z Różańcem. Modlitwą otaczała sprawy Kościoła, Zgromadzenia i świata, a szczególnie te kraje, gdzie posługują siostry naszego Zgromadzenia.

W 2014 roku powróciła z Polski do Brazylii i tam pełniła posługę Delegatki Generalnej na Prowincje Brazylijskie do dnia odejścia do Domu Ojca. Pełnienie Woli Bożej – to był Jej chleb powszedni, w każdej sytuacji szukała odniesienia do Boga. Odeszła nagle – 11 marca 2021 roku, w miesiącu i roku poświęconym św. Józefowi, którego nazywała „Sympatycznym Świętym”.

Wdzięczna była za łaskę powołania, sama nadziwić się nie mogła jak Pan ją zaprosił do życia zakonnego już w 12 roku życia.

W styczniu br. obchodziła Jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych. Dziękowała Bogu za otrzymane łaski, a sama dodawała, że to zawsze była „łaska po łasce”.

Wyrażamy wdzięczność i uwielbienie Jedynemu Bogu za życie i dar powołania, jako Oblubienicy Chrystusa w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Dziękujemy za wszystkie lata pięknej i owocnej posługi, za prowadzenie Rodziny Maryi w wiernym wypełnianiu misji na chwałę Bożą, w budowaniu Królestwa Bożego. Dziękujemy za przykład życia zakonnego.

Dzisiaj powiedziałaby nam słowami Założyciela:
„Nie możemy tu na zawsze pozostać, nie możemy też wszyscy razem świat opuścić, musimy opłakać jedni drugich, nim połączymy się znowu tam, gdzie już nie będzie ani obawy, ani smutku, ani żadnego strapienia.”  (św. Zygmunt Szczęsny Feliński)

A my dodamy za Psalmistą:
„… dobroć i łaska pójdą w ślad za mną,
Przez wszystkie dni mego życia
I zamieszkam w domu Pańskim
Po najdłuższe czasy”.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kurytybie w piątek – 12 marca.
W tym dniu o godz. 13.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze Mszę św. w intencji
śp. M. Fabioli odprawi ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Msza św. będzie transmitowana przez TV TRWAM.

S. Alina Rojek RM
sekretarka generalna