Spotkanie Sióstr sekretarek zakonnych

W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Amicusie na Warszawskim Żoliborzu odbyło się dwudniowe szkolenie dla sióstr sekretarek zgromadzeń zakonnych w Polsce. Uczestniczyło w nim 68 sióstr. Tematem było: Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w zgromadzeniach zakonnych. Omówione zostały tematy:  Znaczenie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych w zarządzaniu dokumentacją; Instrukcja kancelaryjna – jej budowa oraz regulacje dotyczące obiegu dokumentacji, jej przechowywania i archiwizacji; Jednolity rzeczowy wykaz akt – budowa, zastosowanie dla rejestracji i obsługi dokumentacji; Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum – jej budowa oraz regulacje dotyczące zarządzania dokumentacją spraw zakończonych w archiwum.

Wykłady połączone z ćwiczeniami prowadziła p. dr Ewa Perłakowska: doktor nauk humanistycznych, historyk – archiwista z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy archiwalnej: Archiwum Państwowe w Krakowie (kierownik oddziału nadzoru archiwalnego), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dyrektor departamentu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego). Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski). Doświadczony trener na kursach kancelaryjnych i archiwalnych oraz szkoleniach w ministerstwach i urzędach centralnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach wymiaru sprawiedliwości, uczelniach wyższych.

W czasie 2-dniowego spotkania mogłyśmy przekonać  się o dużych kompetencjach i doświadczeniu Pani dr Ewy Perłakowskiej, która jest także świetnym dydaktykiem. Bardzo dziękujemy Pani Doktor za wskazanie możliwości udoskonalenia naszych kancelarii i archiwów zakonnych.