Start Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – za miesiąc

Za miesiąc, 26 lipca wieczorem, uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza na krakowskich Błoniach, zostaną otwarte 31. Światowe Dni Młodzieży, obchodzone pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

ŚDM są wydarzeniem o olbrzymim potencjale duchowym. Są spotkaniem młodych z całego świata z Papieżem, ale nie tylko. Młodzi przybywają tutaj razem ze swoimi duszpasterzami i biskupami, gromadzą się, by wspólnie wyznać wiarę w Jezusa. Towarzyszy temu wiele spotkań kulturalnych i duchowych w ramach tzw. Festiwalu Młodych.

Młodzi, po zakończeniu „Dni w Diecezjach” (20 – 25 lipca), przyjadą do Krakowa w poniedziałek 25 lipca. We wtorek wieczorem 26 lipca uczestniczyć będą w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek (27 – 29 lipca) wezmą udział w katechezach i Festiwalu Młodych. Katechezy dla młodych będą odbywać się w 275 miejscach, w 30 językach, a głosić będzie je ponad 800 biskupów z całego świata. W języku polskim – 58 biskupów. W czwartek o 18.00 z młodymi po raz pierwszy spotka się na Błoniach papież Franciszek. W piątek wieczorem wraz z Papieżem uczestniczyć będą oni w Drodze Krzyżowej na Błoniach.

W sobotę pielgrzymować będą na miejsce czuwania i uczestniczyć w wieczornym spotkaniu z Franciszkiem na Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach pod Wieliczką. Tamże, w niedzielę 31 lipca, wezmą udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM, gdzie zostanie ogłoszone miejsce następnego spotkania ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe. Największa strefa pojednania będzie przy sanktuarium w Łagiewnikach.

Światowe Dni Młodzieży są największym z istniejących zgromadzeń młodego Kościoła ze wszystkich części świata. Jest to też spotkanie wszelkich dróg duchowych i szkół ewangelizacji – tego zjawiska, które można nazwać kolejnym Zesłaniem Ducha Świętego, a dokonującym się we współczesnych czasach. 135 ruchów, wspólnot ewangelizacyjnych będzie prezentować swoją duchowość w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji ŚDM, które zlokalizowane będzie na stadionie Cracovii oraz w wielu innych punktach miasta.

W tym roku ŚDM wiążą się jubileuszem młodych w ramach Roku Miłosierdzia. Młodzi z całego świata w kolejnych dniach – włącznie z Papieżem – przejdą przez Bramę Miłosierdzia w Łagiewnikach, światowej stolicy kultu Bożego Miłosierdzia. ŚDM w Krakowie będą najprawdopodobniej największym publicznym zgromadzeniem w ramach Roku Miłosierdzia – jednym z najważniejszych akcentów Roku Świętego w skali całego globu, a z pewnością najbardziej nagłośnionym medialnie. ŚDM w Krakowie obsługiwać będzie ok. 5 tys. dziennikarzy, w tym 2 tys. zagranicznych.

Głównymi patronami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie są św. Faustyna i św. Jan Paweł II. Nie spotkali się za życia, choć przez pewien czas mieszkali w jednym mieście: kiedy latem 1938 r. 18-letni Karol Wojtyła przyjechał do Krakowa, żeby rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 33-letnia siostra Faustyna mieszkała w krakowskim klasztorze.

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa symbole – Krzyż Roku Świętego oraz ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W czasie obchodów ŚDM są one obecne w miejscach, w których odbywają się wydarzenia centralne.

Warto też zwrócić uwagę, że ŚDM odbywa się w tym roku w kraju, który leży na skrzyżowaniu kultur: Wschodu i Zachodu. Doskonale ujął to Jan Paweł II w 1991 r. w słynnej metaforze o dwóch płucach, którymi winna oddychać Europa.

ŚDM Kraków 2016 będą z pewnością największym zgromadzeniem publicznym w historii Polski. W finalnej mszy na Campus Misericordiae weźmie udział 1,5 – 1,8 mln pielgrzymów, w tym 500 tys. spoza Polski. Szacuje się, że wcześniej w uroczystości otwarcia ŚDM 26 lipca weźmie udział ok. 500 tys. pielgrzymów, a w pierwszym spotkaniu z Papieżem 28 lipca – ok. 800 tys. Tak więc każdego dnia ilość uczestników ŚDM będzie lawinowo rosnąć. Największym zgromadzeniem dotąd w Polsce, które zgromadziło 1,2 mln, była ostatnia Msza św. Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie w sierpniu 2002 r.

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

Warto pamiętać, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się dokładnie w 25 lat po ŚDM w Częstochowie, które miały tam miejsce wraz z Janem Pawłem II w sierpniu 1991 r. – pod hasłem: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!”. Były one pierwszym na tę skalę spotkaniem młodzieży z Zachodu i Wschodu Europy, gdyż przybyło na nie ok. 800 tys. młodych ze Związku Radzieckiego. Do historii przeszedł ówczesny apel Jana Pawła II, aby „Europa oddychała oboma swymi płucami”.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

W lipcu 2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

Za KAI