Odeszła do Pana – Siostra Rafaela Urszula Nałęcz

Dnia 24 czerwca 2016 roku odeszła do Pana w szpitalu w Kigali (Rwanda) ŚP. SIOSTRA RAFAELA od Maryi Matki Kościoła Urszula Nałęcz franciszkanka służebnica krzyża (przeżywszy lat 82; powołania 62; profesji zak. 60).

 PANIE, PRZYJMIJ JĄ DO SWOJEJ ŚWIATŁOŚCI

 Siostra Rafaela (Urszula Nałęcz) urodziła się 12 października 1934 r. w Warszawie. Po maturze w liceum sióstr zmartwychwstanek w Warszawie zrozumiała, że praca w ośrodku dla niewidomych w Laskach jest jej życiowym powołaniem. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wstąpiła w 1954 r. Pierwsze śluby złożyła w 1956, a śluby wieczyste w 1963 roku.

Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego, pracowała jako nauczycielka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach (w latach 1954-76 i 1986-89). Ponadto w latach 1974-79 działała w duszpasterstwie powołań, prowadząc rekolekcje dla młodzieży w całej Polsce. W latach 1979-86 należała do warszawskiego klasztoru sióstr franciszkanek przy ul. Piwnej i po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

Pragnienie wyjazdu na misje odkryła w końcu lat sześćdziesiątych. Możliwość ich realizacji pojawiła się w 1981 roku, wraz z planami zgromadzenia FSK rozpoczęcia działalności misyjnej w Indiach. Jednak ze względu na stan wojenny plany te mogły zostać zrealizowane dopiero w lipcu 1989 r., kiedy to s. Rafaela wyjechała do Indii, aby tworzyć tam pierwszą placówkę misyjną zgromadzenia. Wkrótce w Bangalore powstał ośrodek podobny do tego w podwarszawskich Laskach. Po siedmiu latach pobytu w Indiach siostra wróciła do Polski. W tym czasie była odpowiedzialna za budowę kaplicy przy szkole dla niewidomych w Rabce oraz domu rekolekcyjnego w Laskach.

We wrześniu 2002 r. wyjechała do Siloe na północy RPA, gdzie zgromadzenie FSK przygotowywało się do przejęcia szkoły dla niewidomych, założonej i prowadzonej przez belgijskie zgromadzenie zakonne. W sierpniu 2006 r., za radą abp. Henryka Hosera, wyjechała do Rwandy, by tam – w Kibeho – tworzyć kolejny ośrodek na wzór Lasek. 28 września 2009 r. został on uroczyście otwarty i poświęcony. Obecnie uczy się w nim 165 dzieci i młodzieży oraz pracują cztery siostry z Polski, przy cennej współpracy wolontariuszy.

W 2011 roku s. Rafaela otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodę „Pontifici – Budowniczemu Mostów”, przyznawaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie osobom, które całym swoim życiem ukazują wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich.

W 2012 r. otrzymała Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka, za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Siostra Rafaela do końca była aktywnie zaangażowana w działanie ośrodka: pełniła funkcję jego dyrektorki: organizowała pracę pracowników, przyjmowała zgłoszenia do pracy i do szkoły, zajmowała się finansami oraz zaopatrzeniem całego ośrodka i domu zakonnego. Wobec władz państwowych odpowiadała za sprawozdania z działalności oraz była odpowiedzialna za kontakty z organizacjami, które pomagają placówce oraz za projekty i ich realizację.

Siostra Rafaela zmarła w nocy 24 czerwca 2016 r. w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym 30 maja 2016 r.

Zgodnie z życzeniem Siostry, pogrzeb odbędzie się w Kibeho, na terenie ośrodka dla niewidomych, 29 czerwca 2016 r. o godz. 12.00.

Tego samego dnia w kaplicy w Laskach – o godz. 6.30  i w kościele św. Marcina w Warszawie o godz. 17.30 będą sprawowane Msze święte za śp. Siostrę Rafaelę – dla sióstr, przyjaciół, rodziny oraz wszystkich znajomych i współpracowników.

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża