Studium Formacyjne – zapowiedź

Inauguracja kolejnego roku Studium Formacyjnego w dniu 7 października w domu zakonnym Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie dla kolejnej grupy sióstr juniorystek, nowicjuszek i postulantek ze zgromadzeń zakonnych. Studium jest włączone do Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela. Więcej informacji w zakładce