Sympozjum – „Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia Konsekrowanego” 16-17.IX.2015 – zaproszenie

Komisja Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów we współpracy z Komisją Życia Konsekrowanego przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, organizuje Sympozjum Liturgiczne dla osób konsekrowanych (zgromadzeń męskich i żeńskich). Zapraszamy do udziału w Sympozjum Liturgicznym osoby odpowiedzialne za liturgię w życiu zakonnym i za przygotowanie uroczystości składania profesji zakonnej, wszystkich zainteresowanych tematem.

Spotkanie odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie,
ul. Św.Barbary 41, w dniach 16-17 września 2015 r. Tematem spotkania będzie: ”Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia Konsekrowanego.” Mamy też możliwość wspólnych posiłków. Rozpoczęcie o godz.10.00, zakończenie w dniu następnym w południe. Nocleg załatwiamy sobie we własnym zakresie.

Natomiast prosimy o zgłoszenia swojego udziału w Sympozjum i zgłoszenie ewentualnego korzystania z posiłków. W razie przeszkody w uczestnictwie proszę o wcześniejsze zgłoszenie lub znalezienie zastępstwa.

Koszty udziału będą zależne od liczby uczestników i korzystania z posiłków. Szacunkowo może to być 100 zł za udział (aula, prelegenci) i 80 zł za pełne wyżywienie.

 Zgłoszenia należy kierować na adres: kwp@zz.opoka.org.pl do końca wakacji, podając następujące dane:

Imię i nazwisko
Zgromadzenie /Prowincja /Zakon

Korzystam z posiłków:

W dniu 16.IX. – obiad, kolacja
W dniu 17.IX. – śniadanie, obiad
(zakreślić z czego korzystam)

PROGRAM  SYMPOZJUM  LITURGICZNEGO

WSD Częstochowa, ul. Św. Barbary 41
16-17 września 2015 r.

Temat: Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia Konsekrowanego

16 września – środa

10.00              Powitanie, rozpoczęcie

10.30               Eklezjalny wymiar życia konsekrowanego

                                – Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, UKSW

11.00               Wezwani przez Chrystusa do życia w sposób prorocki

                               – Ks. prof. .dr hab. Stanisław Zarzycki, KUL

11.30               Współczesne zagrożenia życia konsekrowanego

                              – Ks.prof.dr hab.Czesław Parzyszek, UKSW

12.00               Liturgia w życiu zakonnym

                               – S. dr Iwona Kopacz, Cz-wa

12.30               Dyskusja

13.00               O b i a d

14.30               Wprowadzenie do „Obrzędów profesji zakonnej”

                                – Ks.prof.dr hab. Czesław Krakowiak, KUL

15.00               Historia profesji zakonnej

                               – Ks. dr Włodzimierz Mocydlarz, Bobolanum

15.30               Teologia w obrzędach pierwszej profesji zakonnej

                               – Ks. dr Stanisław Mieszczak, UPJPII

16.00               P r z e r w a

16.30               Teologia w obrzędach wieczystej profesji zakonnej

                                 – S .prof. dr hab. Adelajda Sielepin, UPJPII

17.00               Życie zakonne w czytaniach liturgii słowa

                              – Ks. dr  Krzysztof Filipowicz, UKSW

17.30               Dyskusja
18.00               K o l a c j a
19.30               Msza św. (dla chętnych)

17 września – czwartek

7.30                 MSZA ŚW.  w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze

                               Celebruje Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

9.00                 Ś n i a d a n i e

10.00               Historia i teologia konsekracji dziewic

                              – Ks .prof. dr hab. Krzysztof Konecki, UMK

10.30               Historia i teologia błogosławieństwa opata i ksieni

                            – Ks .prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW

11.00               P r z e r w a
11.30               Dyskusja
12.00               Komunikaty i zakończenie Sympozjum
13.00               O b i a d