Tagi Wiadomości z tagiem "jasna Góra"

Tag: jasna Góra

Zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg (por. Za 8,23)

M. Maria Hilaria Hatko, SSND Uwagi wstępne: Dzisiejszy dzień poświęcony jest życiu konsekrowanemu w jego aspekcie ZNAKU KOMUNII W KOŚCIELE. W dniu wczorajszym, w czasie naszych wspólnych...

Życie konsekrowane znakiem komunii i braterstwa (Signum fraternitatis)

ŻYCIE KONSEKROWANE ZNAKIEM KOMUNII I BRATERSTWA (SIGNUM FRATERNITATIS) O. Florian Pełka SI Nota wstępna W lekturze, rozważaniu i przyswajaniu treści Adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II "Vita Consecrata" (VC),...

Laudesy, po Benedictus: W duchu przebłagania za wszystko co było złe...

M. prow. Hilaria Hatko SSND W duchu przebłagania za wszystko co było złe w naszym życiu wspólnotowym módlmy się: * za brak troski o przyjęcie daru...

Refleksje do medytacji (J, 17, 11b, 17-26)

REFLEKSJE DO MEDYTACJI Czytanie: J, 17, 11b, 17-26 O. prow. Florian Pełka SI W taki sposób modlił się Jezus w Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy, przed wyjściem do...

Tekst listu wysłanego do Ojca Świętego w dniu 16 października 1996

Umiłowany Ojcze Święty! W ramach wzajemnej współpracy między różnymi Instytutami życia konsekrowanego i Instytutami życia apostolskiego i w poczuciu kościelnej komunii, Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonów...

SYMPOZJUM I – Jasna Góra, 16-18 października 1996. Dzień pierwszy –...

PRACA W GRUPACH Jakie widzę zagrożenia wynikające ze współczesnych prądów kulturowych w życiu ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa? Grupa 1 * zanik autorytetu Boga prowadzący do zaniku wszelkiego...

Podstawowe zadanie osób konsekrowanych w Kościele i w kulturze współczesnej

S. prof. Józefa Zdybicka By właściwie odczytać niezmiernie głęboką treść Adhortacji "Vita consecrata" ukazującą istotę życia konsekrowanego i wytyczającą zadania, jakie ma ono do spełnienia...

Przemienienie Pańskie ikoną konsekracji (medytacje biblijne w 21 refleksach)

Ks. Kazimierz Wójtowicz, CR My, którzy nie widzimy Chrystusa bezpośrednio, którzy nie słyszymy Jego słów, wsłuchujemy się jednak w te słowa przekazywane przez Księgi i w ten sposób...

SYMPOZJUM I – Jasna Góra, 16 października 1996. Homilia bp. Samsela

Biskup Edward Samsel Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP (homilia) Najmilsi ! W tym Jasnogórskim Wieczerniku zgromadziła nas wszystkich wdzięczność za dar życia konsekrowanego,...

Refleksja modlitewna (Rz 12, 1-2) o. Adama Kozłowskiego

O. Adam Kozłowski, Benedyktyn   Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym...