„W sercu Kościoła mej Matki mam być Miłością”

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała 25 września b.r. spotkanie przed patronalnym świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w kościele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W spotkaniu wzięły udział licznie zgromadzone Siostry zakonne .

Została odprawiona Msza Święta w intencjach misjonarek i misjonarzy. Mszy świętej przewodniczył ks. Prałat Zbigniew Sobolewski, dyrektor „Ad gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Obecni byli również Ks. Maciej Będziński – sekretarz krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz studenci Centrum Formacji Misyjnej.

Prosiliśmy Dobrego Boga , aby życie misjonarek i misjonarzy uczynił owocnym, by ich powołanie misyjne, trud i oddanie siebie w służbie drugiemu człowiekowi wydało plon obfity dla całego Kościoła. By PAN błogosławił każdej misjonarce i misjonarzowi, każdej pracy i każdemu dziełu na wszystkich kontynentach.

Polecaliśmy Bogu siostry misjonarki z naszych Zgromadzeń zakonnych, szczególnie te, które pracują w trudnych warunkach, gdzie ich kraje posłania objęte są niesprawiedliwością, niepokojem, wojną, przemocą, głodem, chorobą czy prześladowaniami wyznawców Jezusa Chrystusa.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia dziękowałyśmy Bogu za ten wielki dar Jubileuszu. Siostry z różnych Zgromadzeń czynnie włączyły się w przygotowanie oprawy liturgicznej.

Po Mszy Świętej swoim doświadczeniem pracy misyjnej podzieliła się z nami s. Katarzyna Gugulska, Franciszkanka Służebnica Krzyża, która przez 10 lat pracowała w Indiach. Rocznica chrztu Polski zaprasza nas do odkrywania naszych korzeni chrześcijaństwa, a zbliżający się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Idźcie i głoście” przypomina nam że nie możemy stać w miejscu i być obojętni na Kościół misyjny, że trzeba nieść Jezusa aż po krańce świata. Jesteśmy misjonarkami tam gdzie Bóg nas posyła i do tych miejsc GO nieśmy. Niech Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji rozpala w nas zapał misyjny i uczy jak być misjonarką w naszych wspólnotach, środowiskach, miejscach pracy.  FOTO

s. Irena Karczewska FMM

Komisja Misyjna