Warszawa, 17-19 kwietnia 2007 – 115. Zebranie Plenarne Konferencji KWPŻZZ. Przypatrzcie się powołaniu waszemu

115. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 17-19 kwietnia 2007 r. pod hasłem: Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po Mszy świętej Arcybiskup w swoim krótkim wystąpieniu powiedział o bieżących sprawach i sytuacji społecznej w Ojczyźnie. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie przedstawiła sprawy związane z lustracją dotyczącą Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Sprawy prawne dotyczące dzieł prowadzonych przez zgromadzenia przedstawiła s. Maksymiliana Wojna prezentka, natomiast zagadnienia działalności gospodarczej zaprezentowała s. Katarzyna Kasińska CMW. Rola mediów elektronicznych w promowaniu życia konsekrowanego i powołań przedstawił O. Jan Maria Szewek, OFMconv.

W drugim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP. Następnie Biskup przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem. Zasadniczy temat Zebrania omówił w swoim referacie Biskup Wojciech Polak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań: Promocja powołań w duszpasterskim programie Kościoła. Założenia teologiczne i metody. Zagadnienie: Formacja współczesnej młodzieży do rozeznania i przyjęcia powołania podjął Ks. Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań. Kolejnym punktem była sprawa animacji biblijnej w zgromadzeniach zakonnych, którą omówił Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Przewodniczący Dzieła Biblijnego

W trzecim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Po Mszy św. wygłosił słowo pasterskie. Następnie M. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących i S. Margarita Sondej UR omówiły Sesje formacyjne dla przełożonych lokalnych wspólnot zakonnych.

W Zebraniu Plenarnym uczestniczyły Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych z Ukrainy, które przedstawiły sytuację życia zakonnego w tym kraju.

Podczas Zebrania zostały przedstawione relacje z bieżących prace Komisji oraz różne komunikaty.

Każdy dzień kończono wspólną modlitwą Nieszporów.