Sprawowanie urzędu przełożonej wyższej

113. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w Gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 25-27 kwietnia 2006 r. Rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po Mszy świętej Arcybiskup w swoim krótkim wystąpieniu powiedział o pielgrzymce papieskiej Benedykta XVI do Polski i sytuacji społecznej w Ojczyźnie. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie przedstawiła sprawozdanie z międzynarodowych spotkań zakonnych. Kolejnym punktem obrad były refleksje na temat: Założyciele Zgromadzeń o sprawowaniu władzy przełożeńskiej: M. Leticja Niemczura, józefitka o świętym Zygmuncie Gorazdowskim, M. Zofia Chomiuk, loretanka o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim i M. Edyta Solińska, michalitka o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu. Dzień pierwszy zakończono wspólną modlitwą Nieszporów.

W drugim dniu O. Gabriel Bartoszewski OFMCap wyjaśniał problemy administracyjne związane z posługą przełożonych wyższych w świetle prawa kanonicznego. Wystąpienie miało charakter dyskusji. M. Hilaria Hatko SSND mówiła na temat: Współdziałanie przełożonej wyższej z przełożonymi lokalnymi i siostrami zgromadzenia w kształtowaniu wspólnoty posłanniczej. Refleksje były przeplatane dyskusją.

O godz. 18.00 Liturgię eucharystyczną celebrował J.E. Bp Andrzej Dzięga, Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W homilii nawiązał do Ewangelii, w której Chrystus staje przed Apostołami ze słowami: „Pokój wam”. Biskup podkreślił, że to przesłanie Chrystusa jest bardzo aktualne w dzisiejszym świecie pełnym chaosu i zakłamania. Szczególnie osoby konsekrowane powinny odnaleźć w Chrystusie nadzieję i pokój. Chrystus powinien być dla nich najwyższym punktem odniesienia. Wspólnota napełniona Jego mocą przekazuje światu misję apostolską.

W ostatnim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił J.E. Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP. Następnie Biskup przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem. Powiedział o spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, podczas którego poruszono między innymi następujące sprawy: oceny z religii na świadectwie szkolnym, problemów dotyczących Komisji Majątkowej, komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w sprawie Radia Maryja oraz o Funduszach Strukturalnych. Biskup przybliżył również sprawę przygotowań do zbliżającej się pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. M. Jolanta Olech przedstawiła inicjatywę zgromadzeń zakonnych, które podjęły miesięczną modlitwę różańcową (do czasu przyjazdu Papieża) i dar pieniężny, który zostanie przekazany Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki.

Podczas Zebrania zostały przedstawione relacje z bieżących prace Komisji oraz różne komunikaty.