Warszawa, 9-11 października 2001 – 104. Zebranie Plenarne Konferencji

Zebranie plenarne odbyło się w Warszawie, w dniach 9-11 października 2001 r. Rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył  J.E. Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

logoW drugim dniu Liturgię eucharystyczną celebrował J. Em. Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski. J.E. Ks. Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, odprawił Mszę świętą w ostatnim dniu obrad, natomiast w pierwszym dniu wygłosił referat na temat aktualnych problemów Kościoła i Ojczyzny.

Temat wiodący jesiennego spotkania: Duc in altum, był refleksją nad Listem Ojca Świętego Novo millennio ineunte.

W środę – 10 października uczestniczki Zebrania Plenarnego podejmowały dyskusje w grupach, zastanawiając się nad następującymi zagadnieniami, wcześniej przedstawionymi przez Konsultorki:
* Kontemplacja Oblicza Chrystusa – M. Macieja Kudłacz, niepokalanka
* Świętość – S. Bożena Długowska, szarytka
* Duchowość i szkoła komunii – M. Danuta Wróbel , służka NMP.

W ostatnim dniu obrad został przedstawiony program duszpasterski na rok 2002 w opracowaniu Ks. Romana Kempnego.