Warszawa, 9-11 października 2007 – 116. Zebranie Plenarne Konferencji KWPŻZZ. Ubóstwo ewangeliczne dzisiaj

116. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 9-11 października 2007 r. pod hasłem: Ubóstwo ewangeliczne dzisiaj. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP. Dotychczasowa Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ M. Jolanta Olech, przestała pełnić funkcję przełożonej generalnej w swoim zgromadzeniu i – zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – równocześnie zakończyła kadencję przewodniczącej Konferencji. Podczas zebrania oficjalnie przekazała swoje obowiązki wiceprzewodniczącej KWPŻZZ, Matce Danucie Wróbel ze zgromadzenia sióstr służek NMP. M. Jolanta wprowadziła w tematykę Zebrania i powitała nowe członkinie Konferencji.

znak_sympozjum_2006Siostry Elżbietanki przedstawiły relację z uroczystości beatyfikacyjnej Założycielki ich zakonu, Matki Marii Luizy Merkert, która odbyła się w Nysie 1 października br. pod przewodnictwem kard. José Saraiva Martins’a, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Z kolei Siostry Zmartwychwstanki przedstawiły duchową sylwetkę swojej Założycielki, Sługi Bożej Matki Celiny Borzęckiej, której uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się 27 października w Bazylice św. Jana na Lateranie. Podejmując temat Zebrania: Ubóstwo ewangeliczne dzisiaj, s. Emmanuela Klich OSU przedstawiła referat pt. Ubóstwo w Piśmie Świętym.

W drugim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po Mszy świętej Nuncjusz w swoim wystąpieniu powiedział o bieżących sprawach i sytuacji społecznej w Ojczyźnie. Zasadniczy temat Zebrania omówił o. prof. dr hab. Bronisław Zubert OFM w swoim referacie Ubóstwo ewangeliczne w Prawie i Tradycji. Następnie po wcześniejszym wprowadzeniu do tematu przez M. Danutę Wróbel, została podjęta dyskusja w grupach o konkretnych problemach dotyczących ubóstwa dzisiaj. M. Jolanta Olech przedstawiła sprawozdanie z Zebrania Unii Międzynarodowej Przełożonych Generalnych (UISG). Kolejnym punktem były sprawy prawno-administracyjne przedstawione przez Ks. Jana Droba, Ekonoma Episkopatu. S. Aleksandra Huf SSpS powiedziała o jednym ze sposobów pomocy Kościołowi w Chinach. Następnie o. Grzegorz Filipiuk OFMCap omówił sprawy związane z prowadzeniem Bibliotek zakonnych. W czasie Zebrania został odczytany list Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Betanek, M. Barbary Robak do Konferencji WPŻZZ. Przełożone wyraziły swoją łączność, podejmując wspólną modlitwę w intencji Zgromadzenia Sióstr Betanek w trudnym doświadczeniu, jakie ich spotkało.

W trzecim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił bp Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP. Biskup przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem.

Podczas Zebrania Plenarnego zostały przedstawione i przegłosowane zmiany w Statucie Konferencji WPŻZZ, wprowadzające m.in. funkcję sekretarki generalnej.

Oprócz głównych tematów przedstawiono również relacje z bieżących prace Komisji i różne komunikaty. Każdy dzień obrad kończono wspólną modlitwą Nieszporów.