Watykańskie sympozjum o roli kobiet w Kościele

Z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary odbyło się w Rzymie dwudniowe sympozjum o roli kobiet w Kościele. Obrady otworzył prefekt Kongregacji kard. Gerhard Muller, a podsumował je sekretarz tej dykasterii abp Luis Ladaria.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 kobiet czynnie zaangażowanych w życie Kościoła, wśród nich teolożki, historyczki, prawniczki, zakonnice i świeccy. Temat podjęto z dwóch perspektyw. Pierwszy to powołanie kobiety w tradycji katolickiej, a drugi to rola, jaką kobiety pełnią i mogą pełnić w Kościele.

Powołanie kobiety było rozważane w kontekście powszechnego kapłaństwa ochrzczonych i małżeństwa. Mówiono o wkładzie kobiet w interpretację Pisma Świętego, ich obecności w głoszeniu rekolekcji i formacji kapłańskiej. Podjęto też zagadnienie Kościoła jako oblubienicy i matki. Rozważano też miejsce, jakie prawo kanoniczne przewiduje dla kobiet na stanowiskach kierowniczych i w duszpasterstwie. Wszystko było przeplatane świadectwami o konkretnej obecności kobiet w Kościele.

Wydany dziś komunikat Kongregacji Nauki Wiary zapowiada publikację dokumentacji sympozjum, aby poruszane na nim treści były dostępne dla ogółu zainteresowanych.

kb/ rv

Za Radio Watykańskie