Bp Tomasik: „Św. Faustyna jest dla nas światłem i drogowskazem!”

O dwóch rodzajach miłości Boga do człowieka, miłości która jest miłosierdziem – mówił w swojej homilii Ksiądz Biskup Henryk Tomasik z Radomia, który przewodniczył tegorocznym uroczystościom Patronki Miasta Łodzi.

W sobotni wieczór 1 października br. w parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Mszy św. koncelebrowanej ku czci Patronki Łodzi, przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Diecezji Radomskiej.

W słowach przywitania, Metropolita Łódzki, Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że miasto Łódź odegrało istotną rolę w życiu św. Faustyny Kowalskiej, gdyż tu po raz pierwszy usłyszała wezwanie Pana Jezusa, by iść za nim drogą miłosierdzia. –„Dzięki św. Faustynie, nasze miasto jest znane w zakątkach całego globu. Dlatego, że wszędzie tam, gdzie głosi się Boże Miłosierdzie, gdzie czyta się Dzienniczek św. Faustyny, wszędzie tam ludzie dowiadują się o pierwszym jej widzeniu Pana Jezusa i poleceniu, które otrzymała w łódzkiej katedrze, by jak najszybciej zostawiła wszystko i wstąpiła do klasztoru, i oddała się Chrystusowi, całkowicie i na zawsze.” – podkreśli Metropolita łódzki.

Podczas homilii Ksiądz Biskup Tomasik przypomniał zebranym, o biblijnym znaczeniu miłosierdziu, -„ (…) które ma oblicze kochającego ojca, którego charakteryzuje poczucie odpowiedzialności za miłość i za drugą osobę, ale także oblicze kochającej matki, którą charakteryzuje czułość, delikatność, wrażliwość i poszukiwanie. Miłość matczyna, która kocha i potrafi wybaczyć. Te dwa wymiary miłości miłosiernej – mówił dalej Biskup Radomski, mają za zadanie wydobywanie dobra spod nawarstwień zła i słabości.” – zaznaczył Biskup Tomasik.

Nawiązując do aktualnych trudności polskiej rodziny, Ksiądz Biskup powiedział: -„Jak bardzo Pana Boga trzeba przepraszać za to, że wielu rodziców zagubiło troskę o religijne wychowanie swoich dzieci, gdyż zapomniało to, co przyrzekało przy ołtarzu: czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? – chcemy! I to tylko słowo, za którym często nic nie idzie. Jak bardzo dużo jest spraw, za które trzeba Pana Boga przeprosić i wynagradzać! Święta siostra Faustyna jest dla nas światłem i drogowskazem, gdyż dobrze odczytała Kazanie Pana Jezusa na Górze. A dzisiaj kierujemy do Pana Boga jej modlitwę: dopomóż mi Panie, abym w swoim działaniu była miłosierna, abyśmy w swoim działaniu byli miłosierni! – zakończył Biskup Radomski.

Po zakończeniu liturgii wyruszyła procesja z relikwiami św. Faustyny z kościoła jej poświęconego do łódzkiej katedry, w nawianiu do drogi, którą przemierzyła z parku Wenecja w Łodzi do katedry św. Stanisława Kostki, gdy po raz pierwszy zobaczyła Pana Jezusa cierpiącego.

Podczas procesji wierni wysłuchali fragmentów dzienniczka oraz wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po dotarciu do katedry, został odmówiony akt oddania Archidiecezji Łódzkiej Jezusowi Miłosiernemu, a po błogosławieństwie relikwiami, każdy mógł oddać im cześć przez ucałowanie.

Za: www.archidiecezja.lodz.pl