Sesja dla Sióstr Ekonomek

Sesja dla Sióstr Ekonomek żeńskich zgromadzeń zakonnych w Warszawie, zorganizowana przez Komisję Prawno-Ekonomiczną przy KWPŻZZ. W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 Sióstr. Spotkanie poświęcone było ostatnim zmianom w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych, które zaprezentowali odpowiednio Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy i przedstawiciele I Oddziału ZUS w Warszawie. Kontynuując temat podatków, tym razem przedstawiciele Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów i Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp .z o. o. szczegółowo omówili przepisy dotyczące podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług (VAT). Podczas spotkania siostry został podjęty również temat działalności gospodarczej, dzieliły się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie. S. Krystyna Chmiel przedstawiła rozwiązania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez kościelne osoby prawne. Przypomniała również procedurę dotyczącą powiadamiania o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne. Natomiast s. Iwona Dworska przedstawiła zmiany niektórych ustaw dotyczące zgromadzeń. Wzorem lat poprzednich przedstawiciele I Oddziału ZUS w Warszawie przez kilka godzin służyli siostrom konsultacjami i poradami.