Sympozjum o Bożym Obliczu, teologia, ikonografia i duchowość

Instytut Studiów Franciszkańskich z Krakowa razem z Katedrą Teologii Życia Duchowego UKSW w Warszawie i Zgromadzeniem Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza byli organizatorami konferencji naukowej Oblicze Boże, teologia, ikonografia i duchowość.

Konferencja odbyła się 22 marca 2017 r. w auli Jana Pawła II w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. prof. Stanisław Urbański, kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego otworzył konferencję, której pierwsza część dotyczyła ikonografii. Biskup Michał Janocha, profesor UW przedstawił szeroką perspektywę sposobów ukazywania Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej. Prof. Waldemar Deluga z UKSW skupił się na mandylionach w malarstwie cerkiewnym XV i XVI w., a ostatnie wystąpienie ks. dr hab. Marcina Godawy z Krakowa poświęcone zostało Obliczu Jezusa w pieśni Władysława z Gielniowa.

Po przerwie uczestnicy wysłuchali kolejnych trzech referatów za zakresu duchowości. O. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich z Krakowa przedstawił Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka, natomiast br. Grzegorz Filipiuk OFMCap ukazał cześć wynagradzającą Obliczu Bożemu w życiu i dziełach bł. Honorata Koźmińskiego. Drugą część konferencji zakończyło wystąpienie s. mgr Krystyny Labut WNO o duchowości Oblicza według Elizy Cejzik, założycielki Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Ostatnia, poobiednia sesja dotyczyła teologii. Najpierw Oblicze Boże w Starym Testamencie przedstawił ks. prof. Janusz Kręcidło. Jezusa – Oblicze Ojca ukazał ks. dr hab. Robert Woźniak z Krakowa, a na zakończenie o. Tomasz Płonka OFMCap z Zakroczymia roztoczył szeroko nauczanie Kościoła na temat Oblicza Bożego.

Bogata w treści, interdyscyplinarna konferencja pozostawiła wiele przemyśleń. Materiał z tego spotkania zostanie wydany w specjalnej publikacji.

POSŁUCHAJ KONFERENCJI (kliknij, żeby odtworzyć:

bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Kilka uwag o ikonografii Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyjskiej i średniowiecznej  + o. Tomasz Biłka OP

prof. Waldemar Deluga, Warszawa, Mandyliony w malarstwie cerkiewnym XV – XVI wieku 

ks. dr hab. Marcin Godawa, Kraków, Teologiczno-retoryczny program pieśni Jasne Krystowo oblicze Władysława Gielniowczyka

o. dr Andrzej Zając OFMConv, Kraków, Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu 

o. mgr Grzegorz Filipiuk OMFCap, Warszawa, O czci wynagradzającej Najświętszemu Obliczu – bł. Honorat Koźmiński

s. mgr Krystyna Labut WNO, Otwock, Duchowość oblicza wg Elizy Cejzik 

ks. prof. Janusz Kręcidło, Warszawa, Oblicze Boże w Starym Testamencie 

ks. dr hab. Robert Woźniak, Kraków, Jezus – Oblicze Ojca

o. dr Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym, Oblicze Boże w nauczaniu Kościoła 

Za Kapucyni