Sesja „ Blaski i cienie wieku średniego” – Radosne i wdzięczne Bogu i ludziom

W gościnnym Domu Centrum Caritas w Warszawie już po raz czwarty odbywała się sesja zatytułowana „Blaski i cienie wieku średniego” dla sióstr zakonnych różnych Zgromadzeń. Tym razem zgłosiło się prawie 100 sióstr z 32 Zgromadzeń z Polski i zagranicy. Frekwencja stale wzrasta i siostry wyrażają życzenie, by ten temat nadal podejmować. W ewaluacji  siostry wyrażały wdzięczność za podjęcie tego bardzo potrzebnego w życiu tematu. Wracały do swoich domów z pewną dozą materiału, który pomaga im spojrzeć na życie w tym etapie rozwoju. Im więcej zrozumienia, tym więcej możliwości do coraz dojrzalszego podejścia do nowych wyzwań.

Według sióstr  prelegenci byli fachowcami w swoich dziedzinach. Tematyka objęła sprawy płaszczyzny somatycznej, psychicznej i duchowej, w tym zakonnej.

Radosne i wdzięczne Bogu i ludziom za dar tego spotkania.