Sympozjum „OBLICZE BOŻE” Teologia, Ikonografia, Duchowość

Instytut Studiów Franciszkańskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Katedra Teologii Duchowości, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Serdecznie zapraszają na Sympozjum „OBLICZE BOŻE” Teologia, Ikonografia, Duchowość,

które odbędzie się 22 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II.