„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją…”

Z opłatkiem w ręku dzielę się orędziem zawartym w Tajemnicy Bożego Narodzenia. Oto narodził się Zbawiciel Pan. Przyniósł na ziemię pokój, radość i nadzieję. Wszedł w nasze życie
Otwórzmy więc nasze serca i pozwólmy, by Jezus, Światłość świata, rozjaśnił mrok
i ciemność oraz odnalazł w nas godne mieszkanie. Niech pobłogosławi naszą codzienność, czasem trudną i niezrozumiałą, zmagania i zatroskanie o wierność osobistą i naszych wspólnot.

Życzę, byśmy w Święta Bożego Narodzenia, adorując wraz z Maryją Dziecię Jezus,  zatrzymały się w wirze spraw i zasłuchały się w ciszę.  Umocnione Bożą łaską podczas świątecznych dni nieśmy pokój i nadzieję, dzieląc się miłością w naszych wspólnotach i środowiskach.

Błogosławionych i dobrych dni Anno Domini 2018!

 

W duchowej więzi, z darem modlitwy i wdzięcznością za naszą wspólną drogę

oraz za zaangażowanie w troskę o autentyzm życia konsekrowanego

– w imieniu Konsulty oraz Sióstr posługujących w Sekretariacie

serdecznie pozdrawiam

 

s. Maksymilla Pliszka

przewodnicząca Konferencji WPŻZZ

Dębica, Boże Narodzenie 2017 r.