Warsztaty z antropologii mediów dla sióstr zakonnych

W dniu 3 marca 2023 r., w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla sióstr zakonnych, związane z problematyką wizerunku w mediach oraz kryzysem wizerunkowym życia zakonnego. Uczestniczyło w nim 55 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Intrygujący temat: „Zakonnice w medialnym tyglu” podjął Pan Igor Borkowski – profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, dziennikarz, redaktor wydawnictw medialnych, publicystycznych i naukowych, prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS we Wrocławiu, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wcześniej prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. W kadencji 2020-2023 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
[Napisał m.in.: Przez klasztorną kratę. Studia z antropologii komunikacji zakonnej, Warszawa 2019; z s. Małgorzatą Borkowską OSB, Porozmawiajmy jak Borkowska z Borkowskim, Kraków-Tyniec 2019; Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu, Wrocław 2012; Siostra śmierć. Studium komunikacyjno-kulturowe funeraliów Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855-2005, Wrocław 2008].
Omawiane na szkoleniu tematy to:
– Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi?
– Dezinformacja, dezorientacja, infodemia, czyli co dolega współczesnym mediom
– My i nasz wizerunek. Stereotypy kulturowe i autostereotypy tożsamościowe siostry             zakonnej
– Z mediami. Mimo że nie jest to zawsze miłe i proste

W czasie spotkania siostry mogły zapoznać się bardziej z funkcjonowaniem świata mediów,  postrzeganiem przez nich życia zakonnego oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego właśnie tak widzą one osoby zakonne. Szkolenie miało charakter warsztatowy, co dawało możliwość konwersacji i wymiany doświadczeń. Ostatnia część spotkania – według zamierzeń prowadzącego – była „giełdą pytań, przykładów i analiz”. Szkolenie pozwoliło nam zobaczyć także naszą rolę i relację z mediami, określić własne błędy oraz posłuchać praktycznych rad medioznawcy.

/s. Krescencja Huk/