Zakony żeńskie umocnią współpracę ze świeckimi

Sytuacja wzywa nas do wchodzenia we współpracę ze świeckimi – tak o malejącej liczbie powołań mówi w rozmowie z KAI dotychczasowa przełożona generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, matka Maksymilla Pliszka ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Uczestniczy ona w trwającym w Warszawie 135. zebraniu plenarnym tejże konferencji.

Głównym tematem spotkania jest maryjność w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Podczas zebrania podjęto ten temat w kontekście obecnego roku maryjnego związanego z jubileuszem objawień fatimskich i z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Czytaj także: Rok jubileuszy maryjnych w polskim Kościele

Jak wyjaśnia matka Maksymilla Pliszka BDNP, uczestniczki zebrania plenarnego zajmują się tematem maryjności zarówno w ujęciu historycznym, omawiając kult maryjny w zgromadzeniach zakonnych, jak też w odniesieniu do współczesnych wydarzeń i uroczystości przeżywanych w Kościele. To właśnie kontekst historyczny stanowi ważną inspirację do refleksji, m.in. nad jubileuszami maryjnymi obchodzonymi w tym roku.

Ten temat przedstawiała matka Krystyna Dębowska, ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących ukazując m.in. jak na przestrzeni dziejów Polski zgromadzenia zakonne przeżywały swoją maryjność. Podkreślała m.in. siedmiokrotne akty zawierzenia zgromadzeń zakonnych Matce Bożej, inspirowane przez kard. Augusta Hlonda i później przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

„Zgromadzenia, idąc w myśl wezwań fatimskich, bardzo mocno podjęły inicjatywę pierwszych sobót miesiąca, przeżywanych w duchu wynagrodzenia i modlitwy o nawrócenie grzeszników” – mówi m. Maksymilla Pliszka, zaznaczając, że to jeden z przykładów tegorocznych obchodów maryjnych jubileuszy. Jak dodaje, zgromadzenia włączają się także w inicjatywy proponowane w diecezjach, parafiach, a także w pielgrzymki do miejsc jubileuszowych.

„Zawsze podejmujemy nasze inicjatywy po to, żeby wyjść z nimi do ludzi” – podkreśla dotychczasowa przełożona generalna KWPŻZZ. Podkreśla, że ewangelizacja i współpraca ze świeckimi jest także odpowiedzią na malejącą liczbę powołań do zakonów żeńskich.

Uczestniczki spotkania zastanawiały się nad przyczynami malejącej liczby powołań oraz nad tym, w jaki sposób zgromadzenia powinny współczesnemu człowiekowi ukazać wartość, sens, istotę a przede wszystkim radość z powołania. „Dochodzimy do wniosku, że najbardziej przemawiające jest nasze świadectwo życia” – mówi służebniczka i dodaje, że siostry, poprzez pogłębianie swojej relacji z Bogiem, starają się być coraz bardziej wiarygodnymi świadkami.

„Chcemy odczytywać tę sytuację jako wyzwanie na dzisiaj, ale nie jako tragedię. Jako poszczególne zgromadzenia próbujemy sobie radzić z istniejącą sytuacją, kiedy stajemy wobec potrzeby zamykania naszych dzieł – mówi matka Maksymilla, komentując malejącą liczbę kobiecych powołań do życia zakonnego. – Chcemy wypełniać się nadzieją, pokojem, radością, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim” – dodaje.

Zakonnica wskazuje, że jest to również okazja do zacieśnienia współpracy z laikatem. „Ta sytuacja jest dla nas wezwaniem do tego, żebyśmy wchodziły we współpracę ze świeckimi, korzystając z duchowego bogactwa świeckich i ofiarując to, co my naszym powołaniem możemy też dać” – mówi.

Przełożone wyższe wspólnot zakonnych obradujące w Warszawie na 135. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, wybrały również 26 kwietnia nowy Zarząd Konferencji na lata 2017-2020.

Przewodniczącą nowej Konsulty pozostała matka Maksymilla Pliszka, przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich. Wice przewodniczącą jest s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. W skład Konsulty weszły ponadto: m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, m. Radosława Podgórska, przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, m. Barbara Latocha, przełożona generalna Sług Jezusa, m. Antonina Kasjaniuk przełożona generalna Sióstr Opatrzności Bożej, s. Dolores Zok, przełożona prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, m. Teresa Maciuszek, przełożona generalna Sióstr Albertynek.

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (WPŻZZ) jest jedną z czterech Konferencji reprezentujących osoby konsekrowane, tj. zakonnice, zakonników i świeckich konsekrowanych w Polsce. Istnieje od początków lat 50. XX wieku. Obecnie do Konferencji należą 152 osoby, w tym: 145 członkiń i delegatek (61 przełożonych generalnych, 77 przełożonych prowincjalnych, 7 delegatek przełożonych wyższych zgromadzeń mających siedzibę władz poza Polską) oraz 7 obserwatorek (uczestniczących w pracach Konferencji, choć nie spełniają kryteriów przynależności do Konferencji jako członkinie). Konferencja reprezentuje 105 instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce, mających ponad 18 tysięcy sióstr, które pracują w 2218 domach rozmieszczonych we wszystkich diecezjach w Polsce oraz ok. 2065 pracujących na misjach  oraz w innych krajach.

135. Zebranie Plenarne KWPŻZZ potrwa do czwartku i zakończy się Mszą św. koncelebrowaną przez biskupów: Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Episkopatu Polski i Jacka Kicińskiego, nowo wybranego przewodniczącego Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

Za KAI