Zapobieganie współczesnemu niewolnictwu – Szkolenie

Uwrażliwianie, profilaktyka, przeciwdziałanie były celem i przedmiotem szkolenia zorganizowanego przez Sieć BAKHITA: „Być o krok przed…”, które odbyło się w Częstochowie w dniach od 17-19 listopada 2017 r. i zgromadziło 56 uczestników z różnych stron Polski.  Wśród uczestników były osoby zakonne z szesnastu zgromadzeń oraz osoby świeckie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował: Podstawowe informacje o zjawisku handlu ludźmi  i czynniki wpływające na ten proceder; zapobieganie współczesnemu niewolnictwu – zasady i formy przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz część warsztatową – instruktarz prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych.

Ważną częścią szkolenia było dzielenie doświadczeń sióstr, które są zaangażowane w konkretne dzieła, prowadza profilaktykę wśród osób z grupy ryzyka oraz świadczą pomoc ofiarom handlu ludźmi i pokrzywdzonym różnego rodzaju wykorzystaniem.  Taka forma dzielenia była czasem inspiracji i wspólnego szukania nowych dróg i możliwości docierania do ludzi zagrożonych oraz potrzebujących wsparcia.

Uczestnicy otrzymali zestaw materiałów w formie pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, folderów, bilecików, bookletów, itp. by podjąć przeciwdziałania handlowi w różnych środowiskach i grupach.

Podczas spotkania niejednokrotnie zostało wyrażone głębokie przekonanie, że nie chcemy pozostawać obojętni na cierpienie i niesprawiedliwość  jakim jest współczesne niewolnictwo  –  jesteśmy powołani do budowania nowego świata opartego na szacunku i miłości.

 „Jedna osoba nie może zmienić całego świata, ale… czasem dzięki konkretnej pomocy cały świat może zmienić  się dla jednej osoby…”

Zachęcamy do przeczytania pełnej relacji na:www.siecbakhita